การพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์-Complete Thesis

Applies to:

iThesis :

2017

Description:

การพิมพ์เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หรือ Complete thesis จากระบบ ผู้ใช้งานจะต้องพิมพ์เอกสารดังกล่าวจากไฟล์ pdf ที่ดาวน์โหลดจากเมนู Revision & Approval ในส่วนที่เป็น Complete version

ซึ่งจุดสังเกตของไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่มาจากระบบ คือ  บาร์โค้ด (Barcode) 
โดยบาร์โค้ดบนเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะต่างจากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับอื่นๆ ดังนี้

 1. บาร์โค้ดด้านซ้ายมือของเอกสารทุกแผ่น
 2. บาร์โค้ดมุมขวาล่างที่ปกแรกของเล่มวิทยานิพนธ์

barcode1

สำหรับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete Thesis) สามารถทำได้ดังนี้

Solution:
 1. ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัล และไปยังเมนู Revision & Approval สังเกตที่เมนูย่อย Revision & Status
 2. ที่ส่วนของ Complete version  ให้ผู้ใช้งานคลิกลงบนสัญลักษณ์เอกสารไฟล์ pdf เพื่อดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete Thesis) ที่เป็นเวอร์ชัน Final
  print file
 3. เปิดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ดาวน์โหลดจากระบบขึ้นบนโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
  เช่น Adobe Acrobat Reader เป็นต้น
  final_pdf
 4. คลิกที่คำสั่ง “พิมพ์ (Print)”  จะพบกับหน้าต่าง Print ดังภาพ
  (หน้าต่างทางด้านซ้าย โดยรูปแบบการตั้งค่าของแต่ละเครื่องปริ้นท์อาจจะแตกต่างจากภาพนี้เล็กน้อย)

  และตั้งค่าดังนี้

  1. คลิกที่ Page Setup ตามหมายเลข 1 (ด้านล่างซ้าย) ให้เลือกรูปแบบกระดาษเป็น A4 (หมายเลข 2)
  2. ตั้งค่าส่วนของ Page Sizing & Handling เป็นแบบ Actual size หรือ Custom Scale เป็น 100%
  3. คลิกที่ Print  เพื่อเริ่มพิมพ์เอกสาร

Tiny URL for this post:
 

Related Articles