การดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-In

Applies to:

Add-In ทุกเวอร์ชัน

Description:

การใช้งานระบบไอทีสิส นอกจากจะมีการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลแล้ว ยังมีการใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word อีกด้วย  ซึ่งการใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word  จะต้องติดตั้งโปรแกรมขนาดเล็กตัวหนึ่งที่ชื่อว่า iThesis Add-In โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้

Solution:

 1. ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานก่อน ว่ามีการใช้งานหรือการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้แล้วหรือไม่
  • มีการใช้งาน Microsoft Windows 7, 8, 8.1 และ 10
  • มีการติดตั้ง Microsoft Word 2010, 2013,  2016
 2. ดาวน์โหลด Installer ของ Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลของระบบฯ ของสถาบัน
  โดยเลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วยวิธีการดังบทความนี้
  >> การตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 3. หลังผู้ใช้งานตรวจสอบและทราบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง Add-in มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบใด
  1. ให้คลิกที่ Microsoft Word Add-in (หมายเลข 1)
  2. เลือกดาวน์โหลด Add-in (หมายเลข 2)word addin
 4. เริ่มการติดตั้งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. วิธีที่ 1 – คลิกที่ Installer เพื่อติดตั้งadin14
  2. วิธีที่ 2
   1. เปิดโฟลเดอร์ Download (หรือโฟลเดอร์อื่นที่ผู้ใช้งานเลือกบันทึกไฟล์)
   2. คลิกขวาที่ ไฟล์ .msi
   3. เลือกที่ Installkm19
 5. Add-in จะเริ่มติดตั้งลงในโปรแกรม โดยจะปรากฎแต่ละส่วนขึ้นตามลำดับดังนี้
  1. Welcome to the iThesis Setup Wizard  คลิกที่ Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปในการติดตั้งadin10
  2. Select installation folder  คลิกที่ Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปในการติดตั้งadin11
  3. Confirm installation  คลิกที่ Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์adin12
  4. User Account control  คลิกที่ Yes เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง20151105_151035
  5. Installation Complete  คลิกที่ Close หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์adin13
 6. ตรวจสอบการติดตั้งที่โปรแกรม Microsoft Word จะพบ Ribbon ของ iThesis
  และเริ่มการใช้งาน Add-in ด้วยการ Activate add-in  สำหรับวิธีการได้อธิบายในบทความ วิธีการ Activate Add-inadin05

Tiny URL for this post:
 

Related Articles