การ prune ข้อมูลในระบบไอทีสิส

ภายหลังมหาวิทยาลัยมีการใช้งานระบบไอทีสิสไประยะหนึ่ง และผู้เรียนมีการใช้งานพื้นที่ในระบบและมีสถานะสำเร็จการศึกษาแล้ว (มีการ Scan Barcode แล้ว) แต่ระบบยังคงมีการจัดเก็บไฟล์เวอร์ชันของวิทยานิพนธ์ที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบและไม่มีความจำเป็น/ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฟล์ที่ใช้สำหรับกระบวนการ proposal, draft และ complete ซึ่งนำไปสู่ขั้นตอนการลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (unused files) ในส่วนนี้ระบบไอทีสิส มีกลไกในการลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกจากระบบโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ จัดเตรียมข้อมูล view table ของผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีโครงสร้างตามรูป ติดต่อทีมงานเทคนิคของมหาวิทยาลัย (Vendor ผู้รับผิดชอบ) เพื่อให้ปรับค่า configurations ของระบบ iThesis และ CDS ให้สามารถ sync ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ทีมงานมหาวิทยาลัย ทำการ Sync ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่ ทีมงานมหาวิทยาลัย ไปที่เมนู Cleaup Revision ภายใต้เมนู SOP & Maintenance เพื่อลบข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานตาม link นี้  หมายเหตุ: การลบไฟล์ revision […]

การสลับ mode ของ Endnote ribbon ใน Microsoft Word

Applied to: Endnote X9 การปรับเปลี่ยน Endnote application บน Microsoft Word สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการไปที่แถบเครื่องมือ Endnote ใน Microsoft Word จากนั้นเลือก Preferences และไปที่ Application จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ Endnote application ในรูปแบบใด โดยส่วนมากจะนิยมเลือกเป็น Endnote   หากเลือกเป็น Endnote Online จะมีเมนูให้ใช้งานดังนี้   สำหรับ Endnote (desktop) จะมีเมนูให้ใช้งานดังนี้            

วิธีการ Activate Add-In (version 1.4.0)

Applies to: Add-in : version 1.4.0 or higher (release 2022)     สำหรับผู้ที่เคยติดตั้ง Add-in version 1.3.0 มาก่อน เมื่อ login เข้าสู่ระบบจะพบข้อความแจ้งเตือนว่ามี Add-in เวอร์ชันใหม่ให้ download แสดงดังรูปที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถข้ามข้อความนี้ไปได้และใช้ Add-in ตัวเดิม (แต่จะพบข้อความดังกล่าวขึ้นทุกครั้งที่ login) หรือสามารถไป download Add-in เวอร์ชันใหม่ (มีให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ) มาใช้งาน รูปที่ 1 ข้อความที่ปรากฏภายหลังจากการ login เข้า Add-in เวอร์ชั่น 1.3.0 เมื่อทำการติดตั้ง Add-in เวอร์ชัน 1.4.0 ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งทับเวอร์ชันเดิม จะปรากฏกล่องข้อความสีฟ้าแสดงดัง […]

ไม่สามารถ login ได้ An error occurred while system was synchronizing with CDS server.

เมื่อผู้ใช้งานทำการ login เพื่อเข้าสู่ระบบไอทีสิสแล้วพบข้อความ An error occurred while system was synchronizing with CDS server. error นี้เกิดจากระบบตรวจไม่พบรายชื่อนักศึกษาในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง การที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ รายชื่อนักศึกษาในฐานข้อมูลไม่ตรงกับในระบบไอทีสิส หากพบเจอกับ error นี้และยังไม่สำเร็จการศึกษา (ยังต้องใช้ระบบไอทีสิสในการทำเล่มวิทยานิพนธ์) ให้ทำการแจ้งชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ไปยังผู้ดูแลระบบไอทีสิสประจำสถาบันการศึกษา      

(admin) แนวทางการแก้ไขกรณีอาจารย์ไม่สามารถเข้า portfolio ได้

หากผู้ใช้งานระบบบทบาทที่ปรึกษา (advisor) ที่สามารถล้อกอินเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่เมนู portfolio ได้ ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้นดังนี้ 1. เข้าใช้งานด้วยบทบาทผู้ดูแลระบบ (admin) 2. ทำการ sync ข้อมูลอาจารย์เข้าสู่ Portfolio ที่เมนู IMPORT & SYNC DATA ดังรูป  

แนวทางการแก้ไขเมื่อพบการแสดงผลเป็น field codes (toggle field codes)

เมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วพบว่าตำแหน่งต่างๆในเอกสารแสดงรูปแบบ field codes ซึ่งมีลักษณะดังรูป สามารถแก้ไขได้โดยการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 จะทำให้ field codes กลับมาแสดงผลตามแบบที่ต้องการ และการเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างข้อความที่ต้องการกับ field codes จะเรียกว่าการทำ toggle field codes หากทำการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 แล้วไม่สามารถ toggle field codes ได้ ให้ไปที่ file -> options และเลือก advanced จากนั้นไปที่ “Show document content” […]

(Admin) วิธีการแก้ไข เมื่อข้อมูลหน้า status หาย

การที่หน้า status ไม่มีรายชื่อนักศึกษาแสดงผล มีสาเหตุมาจากระยะเวลาเลยกำหนดจากภาคการศึกษาล่าสุดที่ตั้งค่าในระบบ และยังไม่มีการตั้งค่าภาคการศึกษาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มและตั้งค่าภาคการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจากบทความ “การใช้งานเมนูย่อย Academic year” (Admin) การใช้งานเมนูย่อย Academic year ทั้งนี้เมื่อขึ้นภาคการศึกษาใหม่ รายชื่อที่ยังไม่ complete จะถูกส่งไปยังภาคการศึกษาล่าสุดที่ตั้งค่าเสมอ

Error: Object reference not set to an instance of an object

เมื่อผู้ใช้งานทำการ save to cloud แล้วพบกับ error “Object reference not set to an instance of an object” ดังรูป ซึ่งเป็น error ที่เกิดจาก word เอง ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้ หากไม่สามารถ save to cloud ได้ตั้งแต่ครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าทำการลง Prerequisite programs หรือยัง โดยตรวจสอบได้ที่หน้า home page แถบ microsoft word add-in หากเคย save to cloud ได้ แต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ ให้ตรวจสอบดังนี้ ไปที่ review ในแถบคำสั่งของ word และเลือก […]

Error: The given path’s format is not supported.

เมื่อทำการ save to cloud แล้วพบ error “The given path’s format is not supported.” ดังรูป สาเหตุเกิดจากการที่ save ไฟล์ไว้ใน Onedrive ให้ทำการย้ายไฟล์ไป save ที่ drive อื่นในคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยทำการ save to cloud อีกครั้ง This error “The given path’s format is not supported.” as shown below was occurred when the file was saved in Onedrive. The […]

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนโปรแกรม Zotero

ผู้ใช้งานจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเองผ่านเว็บไซต์ของ Zotero โดยวิธีการในการสร้างบัญชีผู้ใช้มีดังนี้ ไปยังเว็บไซต์ www.zotero.org คลิกที่ปุ่ม Login ที่ปรากฏบริเวณด้านบนของหน้าเว็บพอร์ทัลของ Zotero คลิกที่ Register for a free account กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ปรากฏ Username Email Confirm Email Password Verify Password คลิกเพื่อติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อควา I’m not a robot คลิกที่ Register เพื่อยืนยันข้อมูลและสร้าง account เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลจาก zotero เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ดังError! Reference source not found. คลิก link validate ที่ได้รับจากอีเมล จะมีการแสดงข้อมูลการยืนยันสำเร็จ พร้อมกับ login เข้าสู่ระบบ