แนวทางการแก้ไขเมื่อพบการแสดงผลเป็น field codes (toggle field codes)

เมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วพบว่าตำแหน่งต่างๆในเอกสารแสดงรูปแบบ field codes ซึ่งมีลักษณะดังรูป

2021-03-11 (6)

สามารถแก้ไขได้โดยการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 จะทำให้ field codes กลับมาแสดงผลตามแบบที่ต้องการ และการเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างข้อความที่ต้องการกับ field codes จะเรียกว่าการทำ toggle field codes

2021-03-11 (8)

หากทำการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 แล้วไม่สามารถ toggle field codes ได้ ให้ไปที่ file -> options และเลือก advanced จากนั้นไปที่ “Show document content” และให้ดูที่ “Show field codes instead of their values” ส่วนนี้หากมีการแสดงผลเป็น field codes จะติ๊กถูกอยู่ ให้ทำการเอาติ๊กถูกออกแล้วกด OK

2021-03-11 (9)

Tiny URL for this post:
 

Related Articles