แนวทางการแก้ไขปัญหาสารบัญในไฟล์ .pdf มีบรรทัด Dotted line (เส้นประ) เกินมา

ก่อนที่ผู้ใช้จะทำการ Save to cloud เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าระบบสารบัญใน Microsoft Word เรียบร้อยดี แต่เมื่อกลับมาตรวจสอบที่ไฟล์ .pdf พบว่าสารบัญนั้นเกิดความผิดปกติไปจากที่เคยตรวจสอบไว้ โดยมีบรรทัดที่มีลักษณะเป็นจุดไข่ปลา(…….) เพิ่มขึ้นมา
ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไฟล์ Microsoft Word ที่ผู้ใช้งานทำวิทยานิพนธ์ ทำให้แสดงผลออกมาทางไฟล์ .pdf  ซึ่งมีลักษณะดังภาพด้านล่างนี้

สารบัญ1255
วิธีในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาง่ายๆ ที่นิสิตนักศึกษาสามารถทำได้เองมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิด File วิทยานิพนธ์ใน MS Word ที่ต้องการแก้ไข 
2. เข้าไปที่ View
3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Navigation Pane

VX6kXLGtnODC4Vw7K8Ngsmg3-JvVk1UAUg

4.จากภาพด้านล่างจะปรากฏแถบ Navigation ที่ด้านซ้ายมือ ให้สังเกตช่องว่างเมื่อนำ Cursor ลากผ่าน (หากใน word ที่เปิดไม่ปรากฏช่องว่างให้ download ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่เพิ่ง save to cloud จะพบช่องว่าง หรือปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่) จะปรากฎกรอบสีน้ำเงินขึ้นล้อมรอบช่องว่างทั้งหมด 2 ตำแหน่งดังรูป ในส่วนนี้ให้ทำการตั้งค่า style เป็น normal หรือกดที่ clear all 


screenshot-ithesis.uni.net.th-2021.06.15-10_34_33

Screenshot 2020-12-24 122356

5. จากนั้นกด bookmark เพื่ออัพเดดสารบัญให้ช่องว่างหายไป และทำการ save to cloud อีกครั้งโดยห้ามกด generate อีก ***(หากมีความจำเป็นต้อง generate อีก ให้ทำการปิดไฟล์และเปิดใหม่ภายหลังจากการกด generate จะพบกับช่องว่างดังกล่าวที่ทำให้สารบัญมีจุดไข่ปลาเกิน เนื่องจากเมื่อกด generate แล้วจะไม่ได้มีช่องว่างขึ้นทันทีแต่จะพบจุดไข่ปลาดังกล่าวที่ .pdf  ที่อัพโหลดไป)*** และทำการตรวจสอบความถูกต้องที่ไฟล์ .pdf ใน revision อีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles