เนื้อหาในส่วนของสมการ หรืออักขระพิเศษแสดงผลไม่ถูกต้อง ในรูปแบบ PDF file

หลังจากนิสิตนักศึกษาทำการ Save to cloud ในรูปแบบของไฟล์ .pdf เรียบร้อยแล้ว พบว่าเนื้อหาบางส่วนของวิทยานิพนธ์ ในส่วนของสมการ หรือตัวอักษรพิเศษนั้นมีการแสดงผลที่เปลี่ยนเเปลงไป เช่น แสดงผลเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือไม่แสดงผลเลย ซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นจากการที่สมการ หรืออักขระพิเศษนั้น ๆ ไม่ใช่ฟอนต์(Font) ตามปกติที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่นิสิตนักศึกษาใช้ ทำให้ Microsoft Word ไม่สามารถอ่านค่า และแสดงผลได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น นิสิตนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

วิธีการดำเนินการ
1. ทำการค้นหาเมนูด้วยการ Search window โดยการกดคลิกขวาที่สัญลักษณ์วินโดว์บริเวณแถบด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกที่คำว่า Search

pp9
.
2. พิมพ์คำว่า intl.cpl ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้ทำการคลิกเมื่อเมนูดังกล่าวปรากฎขึ้น
.

 

3. จะปรากฎหน้าต่าง Region และหน้าแรกของเมนู(Formats) ขึ้น

4. ทำการตั้งค่า Format โดยทำการเปลี่ยนให้เป็น Match Windows display language (recommended)
.
ttyu.

5. จากนั้นกด OK

6. ลองทดสอบด้วยการเปิดไฟล์ที่พบปัญหาอีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles