เครื่องมือ Paragraph

เครื่องมือ Paragraph เป็นเครื่องมือที่อยู่บนโปรแกรม Microsoft Word มีส่วนในการเขียนเอกสารให้ง่ายขึ้น โดยเครื่องมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีการเว้นบรรทัด การใช้คำสั่ง Page break หรือ Section break(next page)

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
 2. เมนู Home (หมายเลข 1)
 3. เครื่องมือ paragraph (หมายเลข 2)paragraph01
 4. สัญลักษณ์ที่จะปรากฏ เมื่อมีการเรียกใช้สัญลักษณ์ paragraph
  1. สัญลักษณ์การขึ้นบรรทัด (จะปรากฏเมื่อมีการกดปุ่ม Enter)paragraph02
  2. สัญลักษณ์การขึ้นบรรทัดใหม่แบบต่อคำ (มักปรากฏในการเขียนชื่อบท)paragraph03
  3. สัญลักษณ์ย่อหน้า (tab)paragraph04
  4. สัญลักษณ์ Page breakparagraph05
  5. สัญลักษณ์ Section break (Next page)paragraph06
  6. สัญลักษณ์เว้นวรรค (ปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่ม space bar)paragraph07

Tiny URL for this post:
 

Related Articles