การติดตั้ง MathType

โปรแกรมที่ MathType เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ทำวิทยานิพนธ์ สามารถเขียนสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมือให้ผู้ใช้งานเลือกใช้หลากหลาย
ซึ่งก่อนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองเสียก่อน

Solution:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ Installer จาก ที่นี่
 2. ที่หน้าต่าง Lisense Agreement ให้คลิกที่ I accept the terms in the lisense agreement1
 3. หน้าต่าง Extracting File2
 4. หน้าต่าง MathType 6.9a Setup
  **ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานแบบ 30 วัน ในกรณีที่ไม่มี product key
  หรือในกรณีที่มี Product key ให้ระบุ product key ลงในฟอร์มที่ปรากฏ**
  และคลิกที่ Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
  3
 5. หน้าต่าง MathType 6.9a Setup
  1. ทำเครื่องหมายที่ Install
  2. คลิกที่ OK เพื่อเริ่มการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์4
 6. หน้าต่าง MathType 6.9a Setup Process แสดงสถานะการติดตั้ง
  5
 7. หน้าต่าง MathType 6.9a Setup Process แสดงสถานะการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเรียบร้อย
  6
 8. หน้าต่าง Installation Complete คลิกที่ Exit Setup7

 

Note: วิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ MathType บนโปรแกรม Microsoft

Tiny URL for this post:
 

Related Articles