การแก้ไขวงเล็บกลับด้าน

Applies to:

Microsoft Word version:

 • 2013
 • 365
 • 2016

Description:

ผู้ใช้งานบางท่านอาจเคยประสบกับปัญหาการพิมพ์งานบนโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเมื่อเขียนเอกสารมาได้ระยะหนึ่ง มีการเปิดปิดเอกสารหลายครั้ง และเมื่อเปิดเอกสารขึ้นเพื่อใช้งานอีกครั้งพบว่ามีการแสดงผลของเนื้อหาไม่ถูกต้อง เช่น การแสดงผลของวงเล็บไม่ถูกต้อง หรือการแสดงผลของข้อความไม่ถูกต้อง ไม่สามารถอ่านเป็นคำ ดังเช่นตัวอย่าง

wrong parentthesis1

wrong parentthesis2

สำหรับวิธีการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี ดังที่จะอธิบายในส่วนของ Solution

Solution:

วิธีที่ 1 ใช้โปรแกรม Notepad ช่วยในการล้างสไตล์ (Clear style) ที่ซ่อนอยู่ในข้อความส่วนนั้น

 1. เปิดโปรแกรม Notepad
  • ค้นหาโปรแกรมที่ส่วนของการค้นหา (search program) หรือ
  • กดปุ่ม Windows + r เพื่อเรียกใช้เครื่องมือ Run
   – พิมพ์คำว่า “notepad
   – คลิกที่ปุ่ม OKrun
 2. เมื่อทำตามวิธีการเรียกใช้โปรแกรมดังในข้อที่ 1 แล้ว จะปรากฏโปรแกรม Notepad ขึ้นnotepad
 3. คัดลอกเนื้อความที่แสดงผลไม่ถูกต้องบนโปรแกรม Microsoft Word ไปวางยังโปรแกรม EndNote
 4. คัดลอกเนื้อความที่ถูกต้องจากโปรแกรม EndNote มาวางยังโปรแกรม Microsoft Word
 5. จะได้ข้อความที่ถูกต้อง

วิธีที่ 2 แก้ไขข้อความที่มีการใส่วงเล็บ ให้เป็นวงเว็บที่พิมพ์จากภาษาอังกฤษ

 1. เปิดเอกสารที่มีการแสดงผลไม่ถูกต้อง
 2. ไปยังวงเล็บที่มีการแสดงผลไม่ถูกต้อง โดยผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าวงเล็บที่ปรากฏอยู๋ในเอกสารนั้น พิมพ์ด้วยวงเล็บภาษาไทยedit()
 3. ให้ผู้ใช้งานลบวงเล็บเดิมออก และเปลี่ยนภาษาของแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วจึงพิมพ์วงเล็บลงไปใหม่ โดยต้องพิมพ์ทั้งวงเล็บเปิด และวงเล็บปิดedit()2

 

หลังการแก้ไขวงเล็บด้วยวิธีการข้างต้นแล้ว

 1. กรณีที่เป็นข้อมูลในหน้าสารบัญ
  • หน้าสารบัญหลัก ให้ผู้ใช้งานอัพเดตข้อมูลในหน้าดังกล่าว แล้วจึงบันทึกไฟล์ดังกล่าวเก็บไว้
  • หน้าสารบัญภาพหรือตาราง ให้ผู้ใช้งานอัพเดตข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อน แล้วบันทึกไฟล์ดังกล่าวเก็บไว้
 2. หลังการอัพเดตข้อมูลแล้ว ให้ปิดไฟล์ และเปิดไฟล์ขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้สังเกตที่เนื้อหาส่วนที่เคยมีการแสดงผลไม่ถูกต้อง ว่ามีการแสดงผลที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ ซึ่งหากแสดงผลได้ถูกต้องแล้ว เป็นอันเสร็จกระบวนการ

 

กรณีที่มีการแสดงผลในส่วนของสารบัญรูปภาพ/ตารางไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่าด้วยวิธีการต่อไปนี้

 1. เปิดไฟล์ที่ยังมีการแสดงผลไม่ถูกต้อง
 2. เปิดกล่องสไตล์ (Style)
 3. คลิกเมาส์ลงในส่วนของสารบัญตาราง หรือ รูปภาพ พร้อมทั้งสังเกตที่กล่อง style ที่เปิด จะพบว่ามีไฮไลท์เกิดขึ้นที่ส่วนของสไตล์ที่ชื่อว่า Hyperlink
 4. คลิกที่ปุ่มเล็กๆ ที่ปรากฏทางด้านหลังของสไตล์ดังกล่าว และเลือกที่ Modifystyle1
 5. หลังการคลิกที่ปุ่มดังกล่าว จะปรากฏหน้าต่าง Modify stylemodify style
 6. คลิกที่ drop-down list ทางซ้ายล่าง แล้วเลือกที่ตัวเลือก Language
  1. คลิกที่ Thai เพื่อเลือกภาษา
  2. ทำเครื่องหมายที่ Do not check spelling or grammar
  3. คลิกที่ OK
   modify style3
 7. เลือกการตั้งค่าให้เป็น Complexmodify style4
 8. คลิก OK ที่หน้าต่าง Modify เพื่อยืนยันการตั้งค่า

Tiny URL for this post:
 

Related Articles