เครื่องมือ Gridlines

Applies to:

Microsoft Word:

  • 2013
  • 2016
  • 2017

Add-in

  • 2017

Description: 

โปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยให้การเขียนวิทยานิพนธ์หรือเอกสารต่างๆ ออกมาในรูปแบบที่สวยงาม น่าอ่าน เป็นระเบียบ  ซึ่งสิ่งสำคัญนอกจากเนื้อของวิทยานิพนธ์หรือเอกสารที่น่าสนใจแล้ว การจัดวางของประโยคให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เอกสารดูน่าสนใจ และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

margin

Margin หรือระยะขอบกระดาษ
คือระยะห่างจากขอบกระดาษมายังระยะที่กำหนด โดยเล่มวิทยานิพนธ์แต่ละสถาบันจะมีการกำหนดระยะขอบกระดาษในการเขียนวิทยานิพนธ์ต่างกัน  ซึ่งเอกสารที่สวยงามน่าอ่าน จะมีเนื้อหา รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ อยู่ภายในระยะที่กำหนด

โดยเครื่องมือ Gridlines เป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้งานวางเนื้อหา รูปภาพ หรือตาราง
ให้ไม่เกินขอบ Margin ที่เล่มวิทยานิพนธ์กำหนด

Solution:

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. เมนู Viewview01
  3. กลุ่มเครื่องมือ Showview02
  4. เครื่องมือ Gridlinesview03
  5. จะมีการแสดงผลดังภาพview04

 

หมายเหตุ:

กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้แสดงเส้นกริด สามารถนำเครื่องหมายออกจากเครื่องมือ Gridlines
เพื่อเป็นการยกเลิกคำสั่งการแสดงเส้นกริดได้

Tiny URL for this post:
 

Related Articles