วิธีการ Re-Install Microsoft Office (Repair)

          บางครั้งการเกิด Error จากการใช้งานระบบ อาทิ Error หลังการ Save to cloud พบ การแจ้งเตือนไม่พบไฟล์ .pdf  
เมื่อผู้ใช้ทำการตรวจสอบ Version ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Word ที่ตนเองใช้

แล้วพบว่าเป็นเวอร์ชันที่รองรับต่อการใช้งานแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไปคือการ Re-Install หรือ Repair Microsoft Office ใหม่นั่นเอง ซึ่งวิธีการ Re-Install ระบบปฏิบัติการในแบบง่ายๆที่ผู้ใช้สามารถทำได้เองนั้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.เข้าไปที่ Control Panel หรือทำการเสิร์ชหาจาก  Start  Windows Start button in Windows 8 and Windows 10 

2.เข้าไปที่ Programs ดังภาพ

ใช้13. เข้าไปที่ Programs and Features

ใช้2

4. เลือกโปรแกรม Microsoft Office ที่ต้องการ

ใช้3

5. คลิกขวา กดเลือกที่ Change

ใช้4

6.เมื่อปรากฏหน้าต่างดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบในการ Re-Install ได้ดังนี้

  1. Quick Repair
  2. Online Repair

ตามที่ผู้ใช้สะดวก (แนะนำให้ใช้ Online Repair)

ใช้5

Tiny URL for this post:
 

Related Articles