วิธีการแก้ไขหน้าสารบัญ กรณีมีข้อมูลที่ไม่ต้องการปรากฏขึ้น (มีการใส่ style)

Applies to:

Add-in ทุกเวอร์ชัน

Description:

การเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบฯ หลังการ Generate template และพิมพ์หัวข้อ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ส่วนต่างๆ ลงในเทมเพลต พร้อมทั้งเลือกใช้ Style ลงในหัวข้อแล้ว แต่เมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Bookmark เพื่ออัพเดทหัวข้อลงในหน้าสารบัญ กลับพบว่ามีเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ติดอยู่ในหน้าสารบัญด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงข้อความที่ปรากฎขึ้นในหน้าสารบัญนั้น มี Style ติดอยู่ในเนื้อหาทำให้ Add-in ดึงข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาแสดงผลในหน้าสารบัญ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขดังที่อธิบายใน Solution ทางด้านล่าง

Solution:

 1. ตรวจสอบเนื้อหาที่ปรากฏในหน้าสารบัญ โดยสังเกตที่เลขหน้า ดังภาพตัวอย่างทางด้านบน ข้อความดังกล่าวอยู่ในหน้าที่ 4 ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อมูลในหน้าที่ 4
 2. คลิกลงบนส่วนของเนื้อหาที่ตรงกับหน้าสารบัญ เพื่อตรวจสอบ Style ที่ติดอยู่ใน Paragraph ดังกล่าว
 3. ล้าง Style ออกจาก Paragraph ด้วยวิธีการดังนี้clear-all

  1. ไฮไลท์ข้อความ (หมายเลข 1)
  2. เลือก iThesis_Style_Normal  หรือเลือก Clear All (เพื่อล้าง Style)
   ซึ่งเป็นการลบ Heading หรือ Style ออก
 4. ไปยังหน้าสารบัญและคลิกที่ปุ่ม Bookmark จะพบว่าข้อความที่เคยปรากฎขึ้นจะหาย ดังภาพ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles