ขั้นตอนการแก้ไข font (รูปแบบ และขนาดตัวอักษร) หน้าสารบัญ

ในการจัดทำสารบัญของนิสิตนักศึกษาบางท่าน บางครั้งอาจพบปัญหารูปแบบ และขนาดตัวอักษรในส่วนของสารบัญไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตนักศึกษาสามารถใช้งาน font ที่เลือก และต้องการได้ จากการตรวจสอบการตั้งค่า

การตั้งค่าแบบอักษรนี้เราจะใช้การตั้งค่าจาก Style  โดยปกติแล้ว Microsoft Word จะทำการกำหนด Style มาให้เบื้องต้นอยู่แล้ว โดยจะใช้เป็น Normal Style หรือรูปแบบตัวอักษรตามปกติที่มีการใช้เป็นส่วนใหญ่
ซึ่ง Style ในส่วนของสารบัญนั้น จะมีรูปแบบ Style ที่แตกต่างออกไป โดยเราจะใช้ TOC Style ที่เป็น Style ของสารบัญโดยเฉพาะนั่นเอง

วิธีเข้าไปทำการแก้ไข Style ในส่วนของสารบัญที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขได้เองมีดังนี้

  1. เข้าไปยังในส่วนของ Styles ของ Microsoft Word โดยสามารถศึกษาการเปิดกล่องเครื่องมือ Style ได้ ที่นี่
  2. เลือก styles ที่ต้องการแก้ไข โดยใช้เป็น TOC1 และ TOC2TOC2
  3. จากนั้นคลิกที่ลูกศรด้านหลัง(ไฮไลท์สีเหลือง หมายเลข1) และกดที่คำว่า Modify(หมายเลข2)modify1
  4. จากนั้นเมื่อปรากฎหน้าต่าง Modify Style ให้กดที่ปุ่ม Format > Fontformat
  5. ทำการการแก้ไข Font ในส่วนของ Latin text และ Complex scripts ให้เป็น font ที่ต้องการ โดยแก้ไขที่ font เพื่อกำหนดรูปแบบตัวอักษร หรือแก้ไขที่ Size เพื่อกำหนดขนาดตัวอักษร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงchange
  6. หลังจากนั้นนิสิตนักศึกษาสามารถทำการ save to cloud เพื่อบันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles