การแก้ไข footnote

Applies to:

Microsoft Word:

  • 2013
  • 365
  • 2016

Description:

Footnote หรือหลักฐานการอ้างอิงข้อความที่นำมาจากที่อื่นเพื่อประกอบการเรียบเรียงงานวิจัย วางอยู่ส่วนล่างของหน้า

ผู้ใช้งานบางท่านอาจใช้งาน Footnote ในการอ้างอิงข้อมูลภายในเล่มวิทยานิพนธ์ และเมื่อมีการขึ้นบทใหม่ ต้องการให้ตัวเลขการอ้างอิงของ Footnote นั้นเริ่มที่เลข 1 ใหม่ ไม่ใช่ตัวเลขที่ต่อจากบทเดิม ซึ่งมีวิธีการดัง solution ทางด้านล่าง

*หมายเหตุ:

วิธีการที่จะอธิบายต่อไปนี้ ผู้ใช้งานจะต้องขึ้นบทใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือของ Microsoft Word ที่ชื่อว่า Section Break (Next page)

Solution:

  1. เมนู REFERENCES สังเกตที่กลุ่มเครื่องมือ Footnotes  ให้คลิกที่วงกลมสีน้ำเงินมุมขวาล่างดังภาพreferense01
  2. ที่กล่องเครื่องมือ Footnote and EndNote จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของ Format  ที่ Numbering : จะเป็นคำว่า “Continuous” ดังภาพkm111
  3. ให้ผู้ใช้งานเลือกตั้งค่าใหม่เป็น “Restart each section” และคลิกที่ Apply เพื่อยืนยันการตั้งค่าkm112
**หมายเหตุ:

เมื่อขึ้นบทใหม่ แต่ตัวเลขการอ้างอิงของ Footnote ยังเป็นตัวเลขที่ต่อจากบทเดิม ให้ตั้งค่าตามวิธีที่อธิบายในข้างต้นใหม่อีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles