การทำ Cross-Reference

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 365
 • 2016

Description:

การทำ Cross Reference คือการอ้างอิงจากภาพ/ตาราง โดยการนำชื่อของภาพ/ตารางนั้นมาใส่ในข้อความเพื่อทำการอ้างอิง ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

Solution:

 1. หลังการแทรก (Insert) รูปภาพ พร้อมกับใส่คำอธิบายใต้ภาพแล้ว (หมายเลข 1 ในภาพ) ให้ผู้ใช้งานนำเคอเซอร์ไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกข้อมูลอ้างอิง (Cross reference) และทำตามวิธีการดังต่อไปนี้
  1. เมนู REFERENCES (หมายเลข 2)
  2. คลิกที่ Cross Reference (ดังหมายเลข 3) ดังภาพcross1
 2. หลังคลิกที่เครื่องมือ Cross-reference จะปรากฎกล่องเครื่องมือที่ชื่อว่า Cross-reference ดังภาพ โดยให้เลือกตัวเลือกของ Reference type (หมายเลข 2) เป็นชื่อตาราง หรือ ชื่อภาพ** ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
  **ซึ่งในตัวอย่างนี้ใช้คำว่า “ภาพที่”  ฉะนั้นให้เลือกที่คำว่า “ภาพที่” (ดังหมายเลข 3)cross2
 3. หลังจากเลือก Reference เป็นคำว่า “ภาพที่” แล้ว ในส่วน “Insert reference to: ” ผู้ใช้งานสามารถเลือกการแสดงผล ว่าต้องการให้แสดงเป็นแบบใด
  – Entire caption: หมายเลขของภาพ/ตาราง พร้อมคำบรรยายภาพ/ตาราง
  – Only label and number: หมายเลขภาพ/ตาราง
  – Only caption text: ชื่อภาพ/ตาราง
  – Page number: เลขหน้าที่ปรากฏภาพ/ตาราง
  – Above/below: แสดงตำแหน่งของชื่อภาพcross3
 4. ตามภาพตัวอย่างด้านล่างได้ตั้งค่าดังนี้cross4 1. เลือกเป็น Only label and number (หมายเลข 1)
  2. เลือกที่ “For which caption:” (หมายเลข 2) เพื่อเลือก caption ที่ต้องการจะอ้างอิงถึง
  3. คลิกที่ Insert (หมายเลข 3) เพียง 1 ครั้ง จะปรากฏคำว่า “ภาพที่ 1” (ดังหมายเลข 5)
  4. คลิกที่ Close (หมายเลข 4) เพื่อปิดกล่องเครื่องมือ Cross-reference

Tiny URL for this post:
 

Related Articles