การทำหนึ่งชื่อหลายภาพ

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 365
 • 2016

Add-in :

 • 2017

Description:

ดังตัวอย่างจะเห็นว่าชื่อภาพ 1 ชื่อประกอบด้วย 3 ภาพและในแต่ละภาพ ถูกแยกเป็น ภาพ (ก), (ข), (ค)

pn1

เนื่องจากบางภาพที่ใช้ในการการอธิบายจะเป็นภาพที่มีความต่อเนื่องกัน การทำภาพหลายภาพให้มีเพียงหนึ่งชื่อนั้นสามารถอธิบายวิธีการใช้งานได้ดังนี้

Solution:

 1. สร้างตารางตามต้องการ โดยสามารถอธิบายเป็นข้อๆ ได้ดังนี้pn2
  1. เมนู Insert (1)
  2. เลือกใช้เครื่องมือ Table (2)
  3. หรือสร้างตารางพร้อมทั้งกำหนดจำนวนตารางตามต้องการ (3)
 2. (ดังภาพตัวอย่าง)หากต้องการใส่ภาพ 3 ภาพพร้อมกับชื่อเพียงชื่อเดียว แต่มีชื่อย่อยๆ ของแต่ละภาพ(ดังภาพตัวอย่างในข้างต้น) ให้ผู้ใช้งานเลือกสร้างตารางเป็นแบบ 3 x 2 Table (หมายเลข 1) จะได้เป็นตาราง 3 x 2 (หมายเลข 2)
 3. เมื่อได้ตารางตามต้องการแล้ว ให้แทรกภาพลงในตารางแถวบนและเพิ่มคำบรรยายลงในตารางแถวล่าง เอกสารจะแสดงผลดังภาพ
 4. ผู้ใช้งานสามารถแทรกชื่อภาพตามปกติ โดยใช้วิธีการดังนี้table2
  1. คลิกที่สัญลักษณ์ที่ปรากฏที่มุมซ้ายบนของตาราง (หมายเลข 6)
  2. เลือกที่แถบเครื่องมือ Reference (หมายเลข 7)
  3. เลือกที่ Insert Caption (หมายเลข 8) หรือใช้การคลิกขวาที่หมายเลข 6  และเลือก Insert caption ก็สามารถทำได้เช่นกั
 5. เมื่อใส่ชื่อภาพแล้ว ให้นำขอบของตารางออก ด้วยวิธีการดังนี้table3
  1. ไปที่เมนู Home
  2. ไปที่รูปกรอบสี่เหลี่ยม
  3. ให้เลือกที่ No Border จะได้ภาพพร้อมคำบรรยายแต่ละภาพและชื่อรูปภาพดังนี้
   pn1

Tiny URL for this post:
 

Related Articles