การทำตารางแนวนอน

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 365
 • 2016

 

 iThesis Version:

 • Version 1.2.13 – Version 1.4.8  
 • ตั้งแต่ Version 1.4.13 เป็นต้นไปรองรับการแทรกหน้าแนวนอนในเล่มวิทยานิพนธ์

 

Description:

การเขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลภายในเล่มวิทยานิพนธ์หลายๆ เล่มมีการแสดงข้อมูลการทดลองหรือผลการทดลองในรูปแบบของตาราง
ซึ่งกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก การแสดงผลในรูปแบบแนวนอนจะเรียบร้อยและน่าอ่านมากกว่า  แต่เนื่องจาก ระบบไม่อนุญาตให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน   ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้องใช้การหมุนตารางให้เป็นแนวนอนลงในหน้ากระดาษแนวตั้ง  ซึ่งวิธีการหมุนตารางสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word ที่ชื่อว่า Text box เข้าช่วย ดังที่อธิบายการทำงานใน Solution ดังนี้

Solution:

 1. จากภาพตัวอย่าง
  ด้านซ้าย : หน้ากระดาษแนวตั้ง
  ด้านขวา : หน้ากระดาษแนวนอน พร้อมกับตารางแนวนอนวางอยู่
 2. เลือกใช้เครื่องมือในเมนู Insert
  • กลุ่มเครื่องมือ Illustrations
   1. เครื่องมือ Shapes
   2. เลือกที่  Text Box เพื่อวาดกล่องข้อความ
  • เลือกที่กลุ่มเครื่องมือ Text โดยเลือกที่ Text boxkm92
   km93
 3. เมื่อสร้างกล่องข้อความ (Text Box) แล้ว ให้ผู้ใช้งานคัดลอกตารางข้อมูลที่ต้องการและวางลงในกล่องข้อความ (Text box) ที่สร้างขึ้น
  จากภาพ : กรอบของกล่องข้อความ ผู้เขียนตั้งค่าให้แสดงผลเป็นสีแดง เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
 4. คลิกที่กล่องข้อความจะเกิดเป็นเส้นประ ตามกรอบของกล่องข้อความที่ได้สร้างไว้ ดังภาพ
 5. คลิกที่จุดสีเขียว (เครื่องมือในการหมุนภาพหรือกล่องข้อความ) และหมุนกล่องข้อความดังกล่าวให้ยาวไปตามแนวกระดาหรือคลิกที่กล่องข้อความ และเลือกใช้เครื่องมือ Rotate โดยเลือกเป็น Rotate Left 90 จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
 6. จะได้กล่องข้อความที่อยู่ในแนวนอน
 7. ตั้งค่าให้กรอบของกล่องข้อความไม่แสดงผล โดยการคลิกที่ Shape Outline และเลือกที่ No Outline ดังภาพ
 8. จะได้หน้ากระดาษแนวตั้งที่มีตาราง และไม่มีเส้นขอบของกล่องข้อความ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles