การตัดคำที่ไม่ต้องการให้แสดงในหัวข้อสารบัญ

          สารบัญเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในวิทยานิพนธ์ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ หรือผู้อ่านวิทยานิพนธ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวก และง่ายขึ้น โดยการทำสารบัญนี้ ซึ่งมีทั้งสารบัญหลัก และ สารบัญภาพ จะมีการอ้างอิงจากการทำ Caption หรือคำอธิบายข้อมูลที่ถูกกำหนดขึ้นในวิทยานิพนธ์ ซึ่่งอาจจะมีบางส่วนของ Caption หรือข้อมูลนั้นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้แสดงในหัวข้อสารบัญด้วย

         ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง จะเห็นว่าบริเวณที่มีการไฮไลท์สีเหลือง คือ Caption (คำอธิบายข้อมูลของภาพเพิ่มเติม) ที่ผู้ใช้ไม่อยากให้ปรากฏในหัวข้อสารบัญภาพ

5

ซึ่งมีวิธีแก้ไขดังนี้

 1. . นำ cursor ไปไว้หน้าส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงบนหัวข้อในสารบัญ แล้วทำการกด enter เพื่อให้เว้นบรรทัดลงมาดังภาพ
  .
  nX3GSazmt97jcYGPcabU-a0Y_cfPq7pwqA
  .
 2. ทำการ Clear style ของส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงบนหัวข้อในสารบัญ (คลิกที่ Clear All หรือใส่เป็น Style รูปแบบอื่น ๆ ตามต้องการได้)
  .
  vMRboRqUB3w8oBNd-FljPOskHGQRB0wlkA
  .
 3. จากนั้นนำ cursor ไปวางไว้ที่หลังหัวข้อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Crtl + Alt + Enter บนแป้นคีย์บอร์ดพร้อมกัน
  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่ Style Separator ซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพ
  .
  KdX0Pq7xXoNFHyQaWke-aWV4XPy1ehNhlA

  .
 4.  ทดสอบโดยคลิกที่ Bookmark บน Ribbon ethesis (เพื่อทำการ Generate หน้าสารบัญใหม่) และไปดูผลลัพธ์บนหน้าสารบัญ
  จะพบว่า ส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดงอยู่ในหัวข้อสารบัญภาพไม่ปรากฏแล้ว
  .
  dFvaD3xyAcc3Sa7vXdP0afcaYn6WtnrLbw
  **หมายเหตุ** 1. สัญลักษณ์ของ Style Separator  ที่ปรากฏบนไฟล์ word จะไม่ปรากฏอยู่ในไฟล์ Pdf  ที่ระบบ Generate
  2. สามารถใช้วิธีนี้ในการตัดคำที่ไม่ต้องการให้แสดงในสารบัญ ได้ทั้งสารบัญหลัก และสารบัญภาพ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles