การขึ้นบทใหม่ด้วยเครื่องมือ Section break(Next page)

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2010
 • 2013
 • 365
 • 2016

Description:

รูปแบบของเล่มวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงหนังสือต่างๆ หน้าแรกสุดของบทที่แสดงชื่อบท เช่น บทที่ 1 บทนำ  จะไม่แสดงเลขหน้า สำหรับเทมเพลตที่ได้จากการ generate template ในหน้าที่ผู้ใช้งานเริ่มเขียนบทที่ 1  จะถูกตั้งค่าให้ไม่แสดงผลเลขหน้า แต่เมื่อเริ่มเขียนเนื้อหา และเขียนบทถัดไปโดยวิธีการเขียนเอกสารปกติ เลขหน้าจะยังคงปรากฏอยู่  โปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขึ้นบทใหม่ โดยไม่แสดงเลขหน้า โดยเครื่องมือดังกล่าวจะอยู่ในเมนู Page layout สำหรับวิธีการใช้งานของเครื่องมือดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้

Solution:

 1. การใช้เครื่องมือ Section break (next page) อธิบายวิธีการได้ดังนี้
  1. เปิดใช้งานสัญลักษณ์ Paragraph Mark เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ
   1. เมนู Home (หมายเลข 1)
   2. เครื่องมือ Paragraph (หมายเลข 2)
    **หากไม่ต้องการให้แสดงสัญลักษณ์ paragraph ให้คลิกที่หมายเลข 2 อีกครั้งหนึ่ง**
    paragraph01
  2. หลังพิมพ์ข้อมูลบทที่ 1 และต้องการขึ้นบทที่ 2 หรือบทใหม่ ให้วางเคอร์เซอร์ (Cursor) ที่บรรทัดสุดท้ายของบท หรือหลังคำสุดท้ายของบทนั้นๆ 
  3. คลิกที่เมนู Page layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ) page5
  4. เลือกที่เครื่องมือ Breaks (ตัวแบ่งหน้า)
  5. เลือกที่  Next Page (หน้าถัดไป)page6
  6. หลังคำว่า “บรรทัดสุดท้ายของบท” จะมีคำว่า “Section Break (Next Page)…” ปรากฎขึ้นดังภาพpage7
  7. จะได้หน้ากระดาษที่ไม่ปรากฎเลขหน้า เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารในบทถัดไป page8
 2. เมื่อมีการเพิ่มเนื้อหาของบทถัดไป พร้อมทั้งใส่ style ลงในเนื้อหาแล้ว และเมื่อคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Bookmark กลับพบว่าเลขหน้าในหน้าดังกล่าวเริ่มที่หน้าที่ 1 ใหม่ เช่นเมื่อขึ้นบทที่ 2 เลขหน้าของบทดังกล่าวควรเป็นเลข 7 แต่กลับแสดงผลเป็นเลข 1 เป็นต้น นั่นหมายถึงเลขหน้าในหน้าดังกล่าวผิด ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขได้ตามวิธีการในบทความ การแสดงผลของเลขหน้าไม่ถูกต้อง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles