การ Re-generate template หลังการแก้ไขข้อมูลบนเมนู Electronic Form

Applies to:

Add-in ทุกเวอร์ชัน

Description:

ภายหลังการแก้ไขข้อมูลในเมนู Electronic form บนเว็บพอร์ทัลแล้ว ผู้ใช้งานจะต้อง Re-generate template
เพื่ออัพเดทข้อมูลที่เพิ่มลงบนเว็บพอร์ทัลลงในเทมเพลตของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยเมื่อผู้ใช้งานล็อกอิน
เข้าใช้งาน Add-in จะสังเกตเห็นว่าที่เครื่องมือ “Generate template” จะปรากฏสัญลักษณ์ดังภาพทางด้านล่าง
เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลบางอย่างในเมนู Electronic form เปลี่ยนไป จะต้อง Re-generate template ใหม่

adin01

ซึ่งเมื่อระบบปรากฏเครื่องหมายดังภาพ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถบันทึกไฟล์เข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากข้อมูล
ที่อยู่บนเว็บพอร์ทัลและในเอกสารไม่ตรงกัน หากผู้ใช้งานกดปุ่มคำสั่ง Save to cloud จะปรากฏข้อความแจ้งขึ้นดังภาพ

popup02

ซึ่งหมายความว่ามีข้อมูลบางอย่างบนเว็บพอร์ทัลมีการแก้ไข
ให้ผู้ใช้งาน Generate template และ Save to cloud บันทึกเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles