แก้ไขคำในรายการอ้างอิง

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

เนื่องจากการอ้างอิงข้อมูลลงในเล่มวิทยานิพนธ์  ผู้ใช้งานอาจมีการอ้างอิงจากหนังสือหลายเล่ม และอาจมีทั้งหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนชาวไทย และผู้เขียนชาวต่างชาติ ดังนั้นการกรอกข้อมูลเก็บลงในไลบรารี่นั้นจึงมีวิธีการเก็บข้อมูลต่างกัน และโปรแกรม EndNote มีการตั้งค่าเริ่มต้น (Default) ให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะไม่เป็นปัญหากับผู้ที่ใช้การอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

โดยวิธีที่จะแนะนำนี้ หากผู้ใช้งานมีการอ้างอิงเป็นภาษาไทยทั้งหมด จะสามารถใช้วิธีการที่จะอธิบายต่อไปนี้ได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแสดงผลที่ผิดเพี้ยน

สำหรับกรณีที่มีการอ้างอิงจากทั้งหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ ในส่วนของการแสดงผลจะมีการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง เช่น หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงการแสดงผล(ค่าเดิมเป็นภาษาอังกฤษ) แต่ผู้ใช้งานมีการอ้างอิงจากหนังสือภาษาไทย จะทำให้มีการแสดงผลเป็นดังตัวอย่าง

 สมชาย ใจดี, มานะ คนขยัน, and ลิขิต จามร (2553)

หรือ

 อรุณรัศมี บุญนาค et al., 2010

ดังนั้นผู้เขียนขอแนะนำวิธีการที่จะอธิบายในส่วนของ Solution ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีการอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทั้งหมด

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม EndNote
 2. เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละท่านจะมีการเลือก style ของการแสดงผลที่ต่างกัน ดังตัวอย่างที่จะแก้ไขการแสดงผล เป็นตัวอย่างของ style: Annotate ซึ่งวิธีการในการแก้ไขคือ
  1. คลิกที่เมนู Edit
  2. คลิกเลือกที่ Output Styles
  3. เลือกแก้ไข Style ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ ซึ่งตามภาพเป็นการแก้ไข Style: Annotate Editand02
 3. หลังการเลือกแก้ไข Style ตามในข้อ 2 โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้และคณะ01
  1. สังเกตในกรอบหมายเลข 3 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากเครื่องหมาย “&” ในช่อง between หรือคำว่า “and” ในช่อง before last ให้เป็นคำว่า และ
  2. สังเกตในกรอบหมายเลข 4 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากคำว่า “et al.” เป็นคำว่า “และคณะ”
หมายเหตุ:

ตามที่อธิบายในข้างต้น เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถสอบถามทางสถาบันฯ ในส่วนของการเลือกใช้ Style และการแสดงผลของข้อมูลแต่ละ Style

Tiny URL for this post:
 

Related Articles