วิธีใช้ style เมื่อทำชื่อบทและการแสดงผล

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 2016
 • 365

Add-in ทุกเวอร์ชั่น

Description: 

การแสดงผลของคำว่า “บทที่ 1 บทนำ” ในหน้าสารบัญ จะต้องแสดงผลในบรรทัดเดียวกัน ดังตัวอย่าง

CHAPTER I Introduction………………….…………………………………… 1

บทที่ 1 บทนำ……………………………………………………………………….1

ซึ่งผู้ใช้งานหลาย ๆ ท่าน อาจยอมให้การแสดงผลในเนื้อหาแต่ละบทเป็นดังตัวอย่างคือ อยู่ในบรรทัดเดียวกัน

บทที่  1 บทนำ

ทั้งที่ควรจะแสดงผลเป็นดังตัวอย่างคือ อยู่คนละบรรทัด

บทที่ 1
บทนำ

ดังนั้น เมื่อผู้ใช้งานต้องการให้แสดงผลเป็นแบบ บทที่ 1 อยู่บรรทัดบน และ บทนำ อยู่บรรทัดล่าง สามารถทำได้ดังที่อธิบายในส่วนของ Solution

Solution:

 1. พิมพ์คำว่า CHAPTER I หรือ บทที่ 1 หรือเลขบทอื่น
 2. กดปุ่ม Shift + Enter ที่คีย์บอร์ด ซึ่งจะพบว่า cursor จะกระพริบในบรรทัดถัดไป
  (*กดปุ่ม Shift ก่อน แล้วจึงกดปุ่ม Enter*)
 3. พิมพ์ชื่อบท เช่น  Introduction หรือ บทนำ
 4. (ดังตัวอย่าง) ใช้เมาส์ไฮไลท์ตั้งแต่คำว่า บทที่ 1 ถึงคำว่า บทนำ
 5. เลือกใช้ Style เป็น iThesis_Index_1
 6. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Bookmark บนแถบเครื่องมือ iThesis เพื่ออัพเดทข้อมูลชื่อบทลงในหน้าสารบัญ
Note:

การกด Shift+Enter เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่แบบต่อคำ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles