การแสดงผลข้อมูลการอ้างอิงภาษาไทยที่ผิดปกติ

Applies to:

EndNote :

  • EndNote x6
  • EndNote x7
  • EndNote x8

Description:

ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาการแสดงผลข้อมูลอ้างอิง (ภาษาไทย) ที่ผิดปกติ เช่น วงเล็บกลับด้าน ข้อมูลในอ้างอิงจัดลำดับสลับกัน ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างอ้างอิงภาษาไทยที่ผิดปกติ

Solution:

  1. คลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลอ้างอิง[1] (เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแถบสีเทาคลุมข้อมูลอ้างอิงทั้งหมด) และเลือก “Update Citations and Blibligraphy”[2] ที่อยู่บนแถบ Ribbon ของ Endnote

  2. จะพบว่าข้อมูลอ้างอิงที่เป็นรูปแบบภาษาไทยมีการจัดวางที่ถูกต้องแล้ว แต่มีขนาดตัวอักษรที่เล็กกว่าปกติดังภาพ

  3. แก้ไขขนาดของตัวอักษรได้โดยการคลุมแถบดำที่ข้อมูลอ้างอิงภาษาไทย[1] และทำการคลิกเปลี่ยนภาษาที่มุมซ้ายล่าง[2] ของโปรแกรม Microsoft Word ดังภาพ
  4. จะปรากฏแบบฟอร์มการเปลี่ยนภาษาให้เลือกเป็นภาษาไทย “Thai” และตั้งค่าตัวเลือกอื่น ๆ ตามภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อบันทึกการตั้งค่า
  5. จะได้รูปแบบของข้อมูลอ้างอิงภาษาไทยที่ถูกต้อง
    inform-blib_h05

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles