การดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม EndNote

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Microsoft Word :

 • 2010
 • 2013
 • 2016

Description:

การเขียนวิทยานิพนธ์ โดยส่วนใหญ่จะมีการอ้างอิงข้อมูล, ข้อความจากหนังสือหรือบทความต่างๆ
ซึ่งการเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิสจะต้องใช้งานโปรแกรม EndNote ในการสร้างเก็บข้อมูลรายการอ้างอิง
(บรรณานุกรม / Reference / Bibliography)

Solution:

 1. ผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote X7
  • ดาวน์โหลดจาก http://endnote.com/ (สามารถดาวน์โหลดและเลือกติดตั้งเป็น trial version ได้)km12
  • กรณีที่สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีโปรแกรม EndNote พร้อม license ให้นิสิตนักศึกษาใช้งาน
   ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เช่นกัน
 2. เมื่อดาวโหลดโปรแกรม EndNote จาก http://endnote.com/ หรือจากทางสถาบันฯ แล้ว
  ให้ทำการติดตั้งด้วยขั้นตอนดังนี้
  **ตัวอย่างการติดตั้งเป็น EndNote X6**

  1. ดับเบิ้ลคลิกที่ EndNote InstallerEN17
  2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Welcome to the EndNote X** Installation ให้ผู้ใช้งานคลิก NextEN1
  3. การเลือกเพื่อการติดตั้ง
   • กรณีที่ผู้ใช้งานมี Key license ให้เลือกเป็น I am an EndNote X** customer.
    EN2
   • กรณีที่ผู้ใช้งานไม่มี Key license ให้เลือกเป็น I would like to evaluate EndNote X**.EN3
  4. เริ่มต้นการติดตั้ง จะปรากฏหน้าต่าง Read me information ให้คลิกที่ NextEN4
  5. ส่วนของ End User License Agreement
   1. เลือกที่ I accept the license agreement
   2. คลิกที่ NextEN5
  6. ส่วนของ Select Installation Type
   1. เลือกที่ Typical
   2. คลิกที่ NextEN6
  7. ส่วนของ Select Destination ให้คลิกที่ Next
   EN7
  8. ส่วนของ Ready to Install the Application ให้คลิกที่ NextEN8
  9. ระหว่างการ Install จะแสดงผลดังภาพ
   EN9
  10. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง EndNote X** has been successfully installed ให้คลิกที่ Finish
   EN11
  11. หลังการติดตั้ง จะปรากฏโปรแกรม EndNote 1 โปรแกรม และจะปรากฏที่ ribbon (แถบเครื่องมือ)
   บนโปรแกรม Microsoft Word

Tiny URL for this post:
 

Related Articles