การสลับ mode ของ Endnote ribbon ใน Microsoft Word

Applied to: Endnote X9

การปรับเปลี่ยน Endnote application บน Microsoft Word สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการไปที่แถบเครื่องมือ Endnote ใน Microsoft Word จากนั้นเลือก Preferences และไปที่ Application จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ Endnote application ในรูปแบบใด โดยส่วนมากจะนิยมเลือกเป็น Endnote

2021-03-15 (4)

 

หากเลือกเป็น Endnote Online จะมีเมนูให้ใช้งานดังนี้

2022-03-10_14-43-01

 

สำหรับ Endnote (desktop) จะมีเมนูให้ใช้งานดังนี้

2022-03-10_14-43-16

 

 

 

 

 

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles