การรับสิทธิ์การใช้งาน

Applies to:

iThesis 2016

iThesis 2017

Description:

เมนู Privileges table เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลการมอบสิทธิ์การใช้งานจากนิสิตนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการใช้งาน
โดยหลังการรับสิทธิ์การเป็นนิสิตนักศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งานเป็นนิสิตนักศึกษาได้ 1 ชั่วโมง (ในช่วงระยะเวลาที่นิสิตนักศึกษามอบให้) และล็อกอินเข้าใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย Username และ Password ของเจ้าหน้าที่เอง
โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการมอบสิทธิ์ได้ด้วยวิธีการดังนี้

  1. เมื่อเจ้าหน้าที่ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บพอร์ทัลด้วยบัญชีผู้ใช้ของตน
  2. ที่เมนู Privileges table ระบบจะแสดงผลแจ้งการมอบสิทธิ์จากนิสิตนักศึกษา
    (ดังภาพ ยังไม่มีการมอบสิทธิ์การใช้งานจากนิสิตนักศึกษา)km66
  3. เมื่อมีการมอบสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงิน วางอยู่ทางด้านล่างซ้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบkm67
  4. เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่วงกลมดังกล่าวเพื่ออ่านข้อความที่นิสิตนักศึกษาระบุถึงความช่วยเหลือ (คำร้อง) และสามารถแจ้งยกเลิกได้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือ ลงในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น (Leave message here) และคลิกที่ (ยกเลิกการจอง) เพื่อให้ระบบส่งอีเมลแจ้งไปยังนิสิตนักศึกษาให้ทราบถึงเหตุผลkm68
  5. หลังการแจ้งกลับการยกเลิกการมอบสิทธิ์ สัญลักษณ์วงกลมสีน้ำเงิน จะเปลี่ยนเป็นวงกลมสีเทาkm69

Tiny URL for this post: