หลักการกรอกauthorรายการอ้างอิงโปรแกรม EndNote

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

สืบเนื่องจากการแสดงผลชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้เขียนในหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน

ภาษาอังกฤษจะแสดงผลด้วย

“Lastname F.”

และภาษาไทยจะแสดงผลด้วย

“ชื่อ นามสกุล”

ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการให้แสดงผลดังตัวอย่างที่ปรากฏในข้างต้น ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้เขียน (Author) จะต้องใช้วิธีการกรอกข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยวิธีการในการกรอกข้อมูลของแต่ละภาษามีดังนี้

ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนของการกรอกชื่อผู้เขียน หรือ Author ในกรณีที่หนังสือหรือบทความที่ถูกนำมาอ้างอิงในเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีผู้เขียน (Author) มากกว่า 1 คน จะต้องใช้การกรอกข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้

 1. พิมพ์ชื่อผู้เขียนด้วยฟอร์ม
  • Lastname, F.
  • Firstname Lastname

โดยหลังการเพิ่มข้อมูลรายชื่อแต่ละรายชื่อ ให้กดปุ่ม enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วจึงกรอกข้อมูลรายชื่อของผู้เขียนท่านถัดไป (ดังภาพ)ator1

EN25


ภาษาไทย

ขั้นตอนของการกรอกชื่อผู้เขียน หรือ Author ในภาษาไทย หากหนังสือที่ถูกนำมาอ้างอิงมีผู้เขียน (Author) 1 คน หรือหลายคน จะใช้วิธีในการกรอกข้อมูลดังนี้

 1. ในช่อง Author ให้พิมพ์หนึ่งชื่อผู้เขียนด้วยฟอร์ม
  • ชื่อจริง นามสกุล,

เมื่อกรอกรายชื่อ 1 ชื่อ และต้องการเพิ่มรายชื่อถัดไป ให้ใส่ เครื่องหมายจุลภาค (Comma) ” , ” ต่อท้ายชื่อ แล้วจึงกดปุ่ม enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
*จะต้องมี เครื่องหมายจุลภาค (Comma) ” , ” ทุกรายชื่อ
**หากไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาค ในหน้ารายการอ้างอิง นามสกุลของผู้แต่งจะลำดับมาก่อนชื่อตัว ในลักษณะเดียวกันกับผู้แต่งชาวต่างชาติ เช่น สมชาย รักเรียน จะปรากฏเป็น รักเรียน, ส. ซึ่งในลักษณะนี้จะไม่ถูกต้องสำหรับการแสดงการอ้างอิงในภาษาไทย ator2

โดยการแสดงผลที่จะปรากฏในหน้าบรรณานุกรม หรือ Reference จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นความแตกแตกต่างระหว่างการกรอกข้อมูลชื่อผู้เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษจะมีความแตกต่างกันตรงที่ ภาษาอังกฤษจะไม่ต้องใส่เครื่องหมาย Comma แต่ภาษาไทยจำเป็นต้องใส่

Tiny URL for this post:
 

Related Articles