แนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บัณฑิตฯในการรับ-ยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์

การรับเล่มวิทยานพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะทำกาารตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของเล่มวิทยานิพนธ์  รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฎบนใบนำส่งยวิทยานิพนธ์ ส่วนการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้น จะสามารถทำได้ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวยังไม่ถูกส่งไปยังคลังปัญญาของสถาบัน หากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวถูกนำเข้าสู่คลังปัญญาของสถาบันแล้ว จะไม่สามารถทำการยกเลิกวิทยานิพนธ์ได้


การรับเล่มวิทยานิพนธ์

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ โดยสามารถเลือกใช้วิธีการได้2 วิธี ดังต่อไปนี้

 1. การกรอกข้อมูลตัวเลขจากหน้าปกของเล่มวิทยานิพนธ์ สามารถทำได้โดย
  •  พิมพ์ชุดเลข Barcode (ตัวเลขที่ปรากฎในส่วนของมุมขวาล่างบนปกของวิทยานิพนธ์) (หมายเลข 1)
  • คลิก Submit (หมายเลข 2)
   .
   การรับเล่ม1.
 2. การ Scan barcode จากหน้าปกของเล่มวิทยานิพนธ์ หรือใบนำส่งวิทยานิพนธ์
  .
การรับเล่ม2

การยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์

สำหรับวิธีในการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นี้สามารถทำได้ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ทำการ Scan barcode หรือพิมพ์ตัวเลขที่อยู่บนหน้าปกของวิทยานิพนธ์ลงในฟอร์มการกรอกข้อมูลเลข barcode เช่นเดียวกันกับวิธีการรับเล่มวิทยานิพนธ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อการรับเล่มวิทยานิพนธ์
 2. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทตามลูกศรดังภาพด้านล่าง
  .
  ยกเลิกเล่ม1.
 3. ระบบจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา เพื่อทำการยืนยันการยกเลิกวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ดังภาพ
  .
  ยกเลิกเล่ม2.
 4. หลังการยืนยันการลบข้อมูลระบบจะแสดงผลดังถาพด้านล่างนี้
  .
  ยกเลิกเล่ม3

Tiny URL for this post:
 

Related Articles