แก้คำที่เป็นภาษาอังกฤษใน EndNote

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

ในกรณีที่ผู้ใช้งานพบปัญหาเหล่านี้

 • ต้องการแก้ไขคำว่า “ed” เป็นคำว่า “พิมพ์ครั้งที่
 • ต้องการแก้ไขคำว่า “Ibid” เป็นคำว่า “อ้างแล้ว” หรือ “อ้างแล้วเชิงอรรถที่ …” หรือ “เรื่องเดียวกัน
หมายเหตุ:

การแก้ไขดังกล่าว หากมีการอ้างอิงจากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการแสดงผลในภาษาอังกฤษจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยเช่นกัน

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม EndNote
  1. ที่เมนู Edit
  2. เลือกที่ Output Styles
  3. เลือกแก้ไขสไตล์ที่ต้องการ ดังภาพเป็นการแก้ไขสไตล์ Vancouver
 2. โปรแกรมจะปรากฏกล่องเครื่องมือของสไตล์ Vancouver เพื่อแก้ไข
 3. ให้ผู้ใช้งานสังเกตที่ประเภทนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างของ “Book Section” เมื่อคลิกที่แถบขีดเส้นใต้สีเขียว จะได้เป็นข้อความดังนี้
   Author. Title. In: Editor, `editor`.^`editors`.| Book Title|. Series Title|. Volume
  |. Edition ed|. Place Published|: Publisher; Year|. p. Pages|.
   
  โดยวิธีแก้ไขคำ ให้สังเกตคำที่ต้องการแก้ไข เช่น ต้องการแก้ไขคำว่า ed เป็น พิมพ์ครั้งที่
  Author. Title. In: Editor, `editor`.^`editors`.| Book Title|. Series Title|. Volume
  |. Edition ed|. Place Published|: Publisher; Year|. p. Pages|.
   
  แก้เป็น
   
  Author. Title. In: Editor, `editor`.^`editors`.| Book Title|. Series Title|. Volume
  |. Edition พิมพ์ครั้งที่|. Place Published|: Publisher; Year|. p. Pages|.

   
  หลังการแก้ไขจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
 4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกการแก้ดังภาพ (ให้บันทึกเป็นชื่ออื่นแทน เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
  1. คลิกที่เมนู File
  2. เลือกที่ Save as
  3. ตั้งชื่อใหม่ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย และการตั้งชื่อใหม่คือการรักษาสไตล์เดิม
   หากมีการเรียกใช้กับเอกสารอื่นในอนาคตkm137
  4. คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกผลการแก้ไข
หมายเหตุ:

คำว่า Author, Title หรืออื่น ๆ หากแก้ไขผิดค่าจะไม่ถูกแสดง เนื่องจากเป็นการนำค่าจากช่องนั้น ๆ มาแสดงผลตามตัวแปรนั้น ๆ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles