การใช้งานไฟล์ไลบรารีเดิม ร่วมกับการเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบฯ

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

การอ้างอิงข้อมูลขิงเล่มวิทยานิพนธ์ภายในระบบไอทีสิส จำเป็นต้องใช้โปรแกรม EndNote เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ใช้งานบางท่านอาจเคยใช้งานโปรแกรม EndNote และสร้างไลบรารีเก็บข้อมูลไว้แล้วบางส่วนและต้องการนำข้อมูลในไลบรารีดังกล่าวมาใช้งานเมื่อมีการเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ สามารถทำได้ดังวิธีการใน Solution

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม EndNote
  1. คลิกที่เมนู File
  2. เลือก Open
  3. เลือกที่ Open Library…
 2. โปรแกรมจะปรากฏกล่องเครื่องมือที่ชื่อว่า Select a Reference Library:โดยเลือกไฟล์นามสกุล .enl  แล้วคลิกที่ปุ่ม Open
 3. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของไฟล์ที่ถูกเลือก และสามารถอ้างอิงข้อมูลจากไฟล์ดังกล่าวได้

 

กรณีที่ผู้ใช้งานบางท่านอาจเขียนวิทยานิพนธ์เก็บเป็นเอกสารลงในโปรแกรม Microsoft Word พร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลผ่านโปรแกรม EndNote แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้งานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องแทรกการอ้างอิงใหม่ ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ให้ผู้ใช้งาน login และ Generate template ใหม่
 2. คัดลอกเนื้อหาวิทยานิพนธ์จากไฟล์ที่เตรียมไว้ และวางลงในไฟล์เทมเพลตของวิทยานิพนธ์ที่ได้
 3. ที่ Ribbon หรือแถบเครื่องมือ EndNote X6 เลือกใช้งานปุ่มคำสั่ง Update Citation and Bibliography ในกล่องเครื่องมือ Bibliography ดังภาพ
 4. ภาพตัวอย่างขณะที่โปรแกรมกำลังนำข้อมูลการอ้างอิงจากโปรแกรม EndNote มาวางลงบนโปรแกรม Microsoft Word จะปรากฏ processing dialog ดังภาพ
 5. เมื่อการนำข้อมูลจากโปรแกรม EndNote เสร็จสิ้น
  **ข้อมูลการอ้างอิง จะปรากฎในหน้าสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ หรือต่อท้ายในหน้าประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์บนเอกสาร .docx**

  โดยผู้ใช้งานไม่ต้องทำการย้ายข้อมูลดังกล่าวไปยังหน้าอื่นๆหรือหน้ารายการอ้างอิง เนื่องจากข้อมูลจะถูกนำมาวางในหน้า “รายการอ้างอิง” ต่อเมื่อทำการบันทึกไฟล์ดังกล่าว (Save to Cloud) เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ไฟล์ pdf บนเว็บพอร์ทัล

 6. ตรวจสอบการใช้งาน Style เนื่องจาก(กรณีที่)บางคณะ/ภาควิชา/สถาบัน จะมีการกำหนดรูปแบบการอ้างอิงแตกต่างกัน

Tiny URL for this post:
 

Related Articles