การ Submit File กรณีใช้โปรแกรม LaTeX

Description

การใช้งานระบบไอทีสิส ในเมนู Revision & Approval นั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ 2 วิธี คือ

 1. การ Submit file วิทยานิพนธ์ผ่าน Add-in หรือ
 2. การอัพโหลดไฟล์ LaTex ผ่านฟอร์มในเมนู Revision & Approval

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการอัพโหลดไฟล์ LaTex ผ่านเมนู Revision & Approval  โดยหากผู้ใช้งานเลือกทำวิทยานิพนธ์ผ่าน LaTex สิ่งสำคัญที่สุดในการอัพโหลดไฟล์คือผู้ใช้งานจะต้องมีไฟล์ main.tex  เนื่องจากระบบจะตรวจสอบว่าในไฟล์นามสกุล ‘ZIP, TAR, TAR.GZ หรือ GZ‘  มีไฟล์ main.tex อยู่หรือไม่ หากมีจะสามารถอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าไม่มีจะมีการแจ้งเตือน ซึ่งจะสามารถอธิบายได้ดังนี้

Solution

 1. ล็อกอินเข้าใช้งานระบบไอทีสิสด้วย username/password ของตน
 2. ใช้งานเมนู “REVISION & APPROVAL
 3. คลิกที่ click here (ขีดเส้นใต้) ระบบจะแสดง LaTeX submit form (ดังภาพที่ 1)latex1.
 4. คลิกหมายเลข 1 เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
  ** โดยไฟล์ที่สามารถเลือกเพื่ออัพโหลด ต้องผ่านการบีบอัดแล้ว
  เป็นไฟล์นามสกุล .ZIP , .TAR , .TAR.GZ หรือ .GZ. อย่างใดอย่างหนึ่ง
  และภายในไฟล์ดังกล่าว ต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า main.tex ด้วย **
  .
  latex4.
 5. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อบแล้ว ในข้อที่ 1 จะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวทางด้านหน้าของชื่อไฟล์ที่อัพโหลด และให้คลิกที่ “Upload & Compile” เพื่อเริ่มการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ
  .
  latex5.
 6. โดยไฟล์ที่เลือกอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ที่ผ่านการบีบอัดไฟล์แล้ว โดยต้องเป็นไฟล์นามสกุล .ZIP , .TAR , .TAR.GZ หรือ .GZ. อย่างใดอย่างหนึ่ง และภายในไฟล์ดังกล่าว ต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่า main.tex ด้วย มิเช่นนั้นระบบจะแสดง warning ดังภาพ
  1. การแจ้งเตือน Error กรณีที่ไฟล์ที่อัพโหลดไม่ใช่นามสกุล .ZIP , .TAR , .TAR.GZ หรือ .GZ.  latex2.
  2. การแจ้งเตือน Error กรณีที่ไม่พบไฟล์ main.tex
   .
   latex3
   .
 7. ในกรณีที่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ตามปกติ ไฟล์ดังกล่าวจะแสดงผลอยู่ในรายการของวิทยานิพนธ์ที่สามารถเลือกส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติได้
  .
  latex6
*หมายเหตุ

เมื่อมีการ  upload LaTex ผ่าน LaTeX submit form สำหรับในครั้งแรกสำเร็จแล้ว แบบฟอร์มดังกล่าวจะไปปรากฏด้านบนสุดของ revisionlatex7

 


 

เงื่อนไขการ upload ผ่าน LaTeX submit form

 1. ไฟล์ที่ upload ผ่าน LaTeX submit form ต้อง บีบอัดไฟล์(compress) รวมมาเป็น 1 ไฟล์ และเป็นไฟล์นามสกุล .zip, .tar, .gz หรือ .tar.gz เท่านั้น
 2. ไฟล์ที่ upload ผ่าน LaTeX submit form จากข้อ 1 ด้านในต้องมีไฟล์ main.tex (case sensitive) อยู่ภายใน (ตัวอย่างภาพประกอบที่ 2 ด้านล่าง)
  .
  1
**หมายเหตุ

1) ระบบจะใช้ไฟล์ main.tex สำหรับการ compile
2) หากเงื่อนไขไม่ตรงตามที่ระบุ ระบบจะทำการ reject และสามารถ upload ใหม่ได้อีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles