แก้ไขการแสดงผลของ Author และสไตล์ของ EndNote

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

ความต้องการในการแสดงผลชื่อ-นามสกุลของผู้แต่ง (Author) ในหน้าบรรณานุกรมนั้น ผู้ใช้งานบางท่านอาจต้องการให้แสดงผลเป็นแบบอื่น ไม่ใช่แบบนี่โปรแกรมตั้งค่ามาให้ ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขการแสดงผลใหม่ สามารถตั้งค่าได้ด้วยวิธีการดังที่จะอธิบายในส่วนของ Solution

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม EndNote
 2. ที่เมนู Edit
  1. เลือกที่ Output Style
  2. เลือกที่ Style ที่ต้องการแก้ไข ดังตัวอย่าง ผู้ใช้งานต้องการแก้ไข style “Vancouver
 3. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Vancouver  ให้สังเกตที่แถบตัวเลือกทางซ้ายมือ ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ “Author Name” (ดังในกรอบทางด้านซ้ายมือ) และสังเกตที่ทางด้านขวามือ คือ Name Format ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าในส่วนของ
  • First author (ชื่อผู้เขียนคนแรก)
  • Other authors (ชื่อผู้เขียนคนอื่นๆ)
  • Capitalization (การแสดงผลของชื่อ ให้เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่)
  • Initials
 4. กดปิดหน้าต่าง Vancouver ลง โดยเมื่อกดปิดหน้าต่างดังกล่าว โปรแกรมจะมี pop-up ขึ้นมาเพื่อยืนยันการแก้ไข โดยแนะนำให้ผู้ใช้งานบันทึกการแก้ไข โดยการเปลี่ยนชื่อสไตล์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน และเพื่อป้องกันการผิดพลาด เช่น บันทึกชื่อสไตล์จาก Vancouver เป็น Vancouver_new

Tiny URL for this post:
 

Related Articles