การเริ่มต้นใช้งานของนิสิตนักศึกษา (Guide for using iThesis)

นำไปใช้กับ:

Add-In ทุกฉบับ

คำอธิบาย :

ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนในการทำและส่งวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ โครงร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ ร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้บางสถาบันการศึกษาอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน

ระดับเอกสารวิทยานิพนธ์

โดยการเขียนวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis จำเป็นต้องเขียนเนื้อหาบนไฟล์ Microsoft Word (.docx) ที่มีการสร้างเทมเพลตจากโปรแกรม iThesis Add-in ขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งสามารถบันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ (Save to Cloud) เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในการเริ่มต้นใช้งานระบบ iThesis จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง iThesis Add-inซึงจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพิ่มเติมในโปรแกรม Microsoft Word
 2. เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ iThesis Web Portal ตาม URL หัวเรื่อง: การสถาบันที่ศึกษาเป็นกำหนดเช่น  https://ithesis.su.ac.th https://ithesis.grad.ku.ac.th เป็นต้น
 3. เปิดใช้ iThesis Add-in ด้วยActivate keyที่ได้จาก Web Portal
 4. ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในเมนูย่อยข้อมูลพื้นฐานกรณีที่ข้อมูลไม่จำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบภายในสถาบันการศึกษาของท่าน
 5. กรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ (จำเป็น) และอีเมลส่วนตัว (ถ้ามี) ที่เมนูข้อมูลการติดต่อ
 6. กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เมนูย่อย  หัวข้อ
 7. Thailand ข้อมูลอาจารย์กรอกคณะกรรมการสอบและตำแหน่งสมัครทางวิชาการของทุกท่าน
  กรอกเบอร์ติดต่อสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่เมนูย่อยคณะกรรมการตรวจสอบและ
 8. กรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ที่  เมนูย่อย ชีวประวัติ
 9. การตั้งค่า  เทมเพลต
 10. เข้าใช้งานiThesis Add-inเพื่อเข้าสู่ระบบ> สร้างเทมเพลต> เนื้อหา> Save to Cloud
 11. โครงร่างส่งวิทยานิพนธ์ที่เมนูREVISION และอนุมัติโดยเวอร์ชั่นที่จะส่งต้องผ่านตรวจ อักขราวิสุทธิ์ก่อนและสามารถแนบไฟล์ประกอบเล่มวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้

เพียงเท่านี้นิสิตนักศึกษาก็สามารถรอดูผลการร่างโครงร่างจากอาจารย์ผ่านทางอีเมล์และสามารถรับชมวิดีโอสาธิตและสาธิตการใช้งาน iThesis 2559 ได้ที่  http://tinyurl.com/y979vfea

หมายเหตุ: ขั้นตอนถัดไปสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบที่เอกสารแนบ

ใช้ไฟล์วิทยานิพนธ์. docx ที่มีการสร้างเทมเพลตในการเขียนเนื้อหาเท่านั้นไม่สามารถใช้บันทึกเป็นคลาวด์และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้

Tiny URL for this post:
 

Article Attachments

Related Articles