การอ้างอิงมากกว่าหนึ่งบทความ

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

เนื่องจากการอ้างอิงลงในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์นั้น ในบางส่วนของเนื้อหาอาจมีการอ้างอิงจากหนังสือ
หรือบทความ 2 เล่มขึ้นไป ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการอ้างอิงพร้อมกัน สามารถอ้างอิงได้ด้วยวิธีการดังในส่วน Solution นี้

Solution:

 1. เมื่อผู้ใช้งานเขียนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ลงในเอกสารของโปรแกรม Microsoft Word แล้ว ให้นำเคอเซอร์ไปวางไว้หลังข้อความ ส่วนที่ต้องการจะเพิ่มการอ้างอิง ดังในภาพen_name(year)05
 2. เปิดโปแกรม EndNote แล้วเลือกรายการที่ต้องการอ้างอิง ดังภาพจะเห็นว่ามีการเลือกรายการเพื่ออ้างอิงมากกว่าหนึ่ง ซึ่งการเลือกข้อมูลจะใช้การกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับคลิกเลือกen_name(year)06
 3. ที่โปรแกรม Microsoft Word ให้ผู้ใช้งาน Citation ข้อมูล โดยวิธีการดังนี้
  1. ไปยังแถบเครื่องมือ EndNote
  2. คลิกที่เครื่องมือ Insert Citation
  3. เลือกใช้เครื่องมือ Insert Selected Citation(s)en_name(year)07
  4. จะสังเกตเห็นว่ารายการที่เลือกอ้างอิงทั้ง 3 รายการ จะปรากฎขึ้นในเอกสารดังภาพen_name(year)08

Tiny URL for this post:
 

Related Articles