ไม่ปรากฏ Add-in บนแถบ Ribbon (Trust center)

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2010
 • 2013
 • 2016

Add-in ทุกเวอร์ชัน

Description: 

หลังการติดตั้ง Add-in เช่น iThesis Add-in หรือ EndNote Add-in หรือ Add-in อื่นๆ ลงบนโปรแกรม Microsoft Word แล้ว  แต่ที่ Ribbon กลับไม่ปรากฎ Add-in ใดๆ โดยสาเหตุอาจเกิดจากส่วนของ Trust center บนโปรแกรม Microsoft Wordถูกตั้งค่าให้ปิดการทำงานทุกอย่างที่เป็น Add-in ไว้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของ Trust Center ได้ ด้วยวิธีการดังที่จะอธิบายในส่วนของ Solution

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word คลิกที่เมนู File

  1

 2. คลิกที่ Options (ตามภาพด้านล่าง)

  2

   

 3. เมื่อปรากฎหน้าต่าง Word Options (ตามภาพด้านล่าง)
  เลือกที่เมนู Trust Center จากนั้นเลือกที่ Trust Center Settings

  35

 4. หน้าต่าง Trust Center  (ตามภาพทางด้านล่าง)
  • คลิกที่เมนู Add-ins (หมายเลข1)
  • หากมีการทำเครื่องหมายใน Check box  ให้นำเครื่องหมายออก ให้เป็นดังภาพ (หมายเลข2)
  • คลิกที่ OK  เพื่อยืนกันการตั้งค่า และปิดหน้าต่าง Trust Center ลงไป (หมายเลข3)รวม
 5. คลิกปุ่ม OK ในหน้าต่าง Words Options (ภาพในข้อที่3)
 6. ปิดและเปิดโปรแกรม Microsoft Word  สังเกตที่ Ribbon จะปรากฎ Add-in ขึ้น

Tiny URL for this post: