โปรแกรมเสริมที่จำเป็นต่อการติดตั้ง Add-In

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2010
 • 2013
 • 2016

Description: 

ก่อนการติดตั้ง Add-In  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้งานก่อน
เพื่อเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อมของเครื่องให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง Add-In
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน

 1. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ด้วยเวอร์ชันดังนี้
  • Microsoft Office 2010
  • Microsoft Office 2013
  • Microsoft Office 2016
   *เลือกติดตั้ง Microsoft Office เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งเท่านั้น
 2. ติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งและการทำงานของ Add-In ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  ดังนั้นก่อนการติดตั้ง Add-In ลงบนโปรแกรม Microsoft Word ให้ผู้ใช้งานสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน
  ว่ามีโปรแกรมเหล่านี้ติดตั้งอยู่หรือไม่

  • Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime
  • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 (for 32-bit)
  • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x64 (for 64-bit)

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมในข้างต้นได้จาก Control Panel  ซึ่งหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้แล้ว สามารถติดตั้ง Add-In ต่อได้ทันที หรือในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ายัง ไม่มีการติดตั้ง โปรแกรมเสริมดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Installer ของโปรแกรมเสริมได้จากหน้าเว็บพอร์ทัล ด้วยวิธีการดังในส่วนของ Solution

Solution:

 1. ไปยังเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสของทางสถาบัน
 2. คลิกที่เมนู Microsoft Word Add-In หมายเลข 1 (ดังภาพ)
  และดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมได้จากส่วนที่เขียนว่า PREREQUISITE PROGRAMS  (หมายเลข 3)
  load_addin4
 3. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมตามในกรอบหมายเลข 3 แล้ว ให้ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับวิธีการติดตั้ง Add-In และโปรแกรมเสริม มีขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้ง Visual Studio 2010  Tools for Office Runtime
 2. ติดตั้ง Microsoft visual c++ Redistributable (x86 (32 bit) หรือ x64 (64 bit))
  (หากมีการติดตั้งอยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
 3. ติดตั้ง Add-In
หมายเหตุ:

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในกรณีติดตั้ง Add-in ไม่ได้ คือ

 1. ผู้ใช้งาน ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเสริม (3 โปรแกรมดังที่กล่าวในข้างต้น)
 2. ไม่ได้ใช้ account ล็อกอินเข้าใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น admin
  เนื่องจากคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีการจำกัดสิทธิ์ให้ account ที่เป็น admin เท่านั้น
  ที่สามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน หรือสำนักงานในการติดตั้ง
  ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่ได้สิทธิ์ Admin ของเครื่อง
 4. ใช้ Microsoft Office เวอร์ชันต่ำกว่า 2010 เช่น Microsoft 2007
 5. ใช้ Microsoft Office 2010 ที่มาจากการติดตั้งทับลงไป(ลงทับ) Microsoft 2007
  ทำให้ feature ที่จำเป็นหายไป
 6. ใช้ Windows ที่ติดตั้ง package ไม่สมบูรณ์

Tiny URL for this post:
 

Related Articles