แนวทางการแก้ไขเมื่อ Generate template ไม่ได้ (Error message)

ในกรณีที่ผู้ใช้(นิสิต/นักศึกษา) พบ error ขึ้นในขณะทำการ Generate template นั้น ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ ใช้ดำเนินการ Generate template มี componants ไม่เหมาะสม ทำให้ระบบไม่รองรับต่อการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการ Generate template ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหามักอยู่ที่การหาสาเหตุดังกล่าว ที่ทำให้ระบบไม่รองรับต่อการ Generate template จึงแนะนำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบ และแก้ไขเบื้องต้นตาม Article นี้

 

เลือกประเภท Error ที่พบ

 

ในกรณีที่ผู้ใช้ (นิสิต/นักศึกษา) เกิด Error ที่มีการแจ้งเตือนว่า Failed to generate template please try to re-login to re-generate template again โดยปรากฎข้อความในกล่อง Erorr : The measurement must be between – 1584 pt and 1584 pt

ในขณะที่ทำการ Generate template ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการ Generate template ได้ เกิดขึ้นจากการตั้งค่า format ภาษาของ Windows ทำให้รูปแบบของเวลาไม่ตรงกันกับการตั้งค่าของระบบ ดังภาพ


juhp;

 

ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่นิสิตนักศึกษาสามารถทำได้ด้วยตนเองมีดังนี้

 1. เข้า Region > Tab Formats > Additional Settings

  fgf7
 2.  Tab Numbers ตรง Decimal Symbol ให้เปลี่ยนจาก , (comma) . (dot)

  vbr1

 3. ให้ผู้ใช้ทำการปิด และเปิด Microsoft Word ขึ้นมาอีกครั้ง และทำการ Generate template

 

ในกรณีที่ผู้ใช้ (นิสิต/นักศึกษา) เกิด Error ที่มีการแจ้งเตือนว่า Failed to generate template please try to re-login to re-generate template again โดยปรากฎข้อความในกล่อง Erorr : Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM componant

ในขณะที่ทำการ Generate template ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการ Generate template ได้ เกิดขึ้นจากปัญหาในส่วนของ Componants โปรแกรม Microsoft Word จากอุปกรณ์ของผู้ใช้ ทำให้ระบบไม่รองรับการ Generate template ของระบบ ดังภาพ

 

 

error

ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่นิสิตนักศึกษาสามารถทำได้ด้วยตนเองมีดังนี้

 1. ปิดหน้าต่างที่มีการใช้งาน Microsoft Word ทั้งหมด
 2. กดปุ่ม Window+R ที่คีย์บอร์ด หรือ กดที่ปุ่ม Start (ของ Windows บริเวณด้านล่างสุดซ้ายมือของจอคอมพิวเตอร์) และพิมพ์คำว่า Run
 3. ระบบแสดงโปรแกรม Run ลักษณะของโปรแกรมดังภาพด้านล่าง

  run
 4. จากนั้นกรอกคำว่า cmd ในช่องค้นหา (Open : …..) จากนั้นกดที่ปุ่ม OKcmd1
 5. จะพบหน้าต่าง C:\WINDOWS\system32\cmd.exe ดังภาพ

  windows
 6. ทำการคัดลอก(copy) คำสั่งที่ใช้ในการ Run โดยลาก Mouse Cursor เพื่อคลุมดำคำสั่งด้านล่าง จากนั้นทำการกด Ctrl+C บนคีย์บอร์ด หรือกดคลิกขวา และกดที่ Copy เพื่อคัดลอกคำสั่ง
  คำสั่ง : regsvr32  %SystemRoot%\SysWOW64\msxml3.dll
 7. จากนั้นให้คลิกที่หน้าจอ(สีดำ) เพื่อกรอกคำสั่ง ที่ใช้ในการ Run โดยการกด Ctrl+V บนคีย์บอร์ด หรือคลิกขวาลงบนพื้นสีดำ เพื่อวางคำสั่งที่ได้ทำการคัดลอกไว้

  windows2
 8. กด Enter บนปุ่มคีย์บอร์ด
 9. จะปรากฏหน้าต่าง RegSvr32 ดังภาพด้านล่าง แสดงว่าทำการ Run คำสั่งดังกล่าวสำเร็จ

  reg
 10. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word และทำการ Generate template เปล่าใหม่อีกครั้ง โดยนำเนื้อหาเดิมมาใส่ เนื่องจากตัว template เดิมอาจะติดข้อผิดพลาดจาก options ที่เคยตั้งค่าไว้
 11. ทำการ save to cloud เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles