เมนู View CV

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู View CV เป็นเมนูที่แสดงผลประวัติและผลงานของอาจารย์ โดยระบบจะนำข้อมูลที่อาจารย์กรอกเข้าไปในเมนูอื่นมารวบรวม และจัดทำ CV ให้อาจารย์โดยอัตโนมัติ และอาจารย์สามารถดาวน์โหลด CV ออกมาเป็นไฟล์ pdf เพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไป ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง CV ที่ได้จากระบบ

A-01

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles