การใช้งานเมนูย่อย Template Management ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)

 

เมนู Template Management

เมนู Template Management เป็นเมนูที่ใช้สำหรับแก้ไขเทมเพลต หรือรูปแบบหน้าเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ตามที่ต้องการ โดยการแก้ไขนี้จะเป็นรูปแบบเทมเพลตที่ผู้ดูแลระบบเลือกจากเมนูย่อย Type Setting ซึ่งการใช้งานเมนู Template Management นี้ ผู้ดูแลระบบต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนภาษา HTML และ XML ด้วย

tp1111

 

ส่วนประกอบเมนูย่อย Template Management
tp22
 1. Template list คือส่วนที่ผู้ดูแลระบบต้องทำการเลือกก่อน ว่าจะแก้ไขวิทยานิพนธ์ขั้นตอนใด ประกอบไปด้วย
  1. Proposal –  โครงร่างวิทยานิพนธ์
  2. Thesis –  วิทยานิพนธ์ (ตั้งแต่วิทยานิพนธ์ฉบับร่างเป็นต้นไป หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)
 2. Pages list จะแสดงเทมเพลตในหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ของเล่มวิทยานิพนธ์ที่ระบบรับรอง
 3. กล่องข้อความที่ใช้ในการแก้ไข Tag และระบุคำสั่งในการแสดงผลของข้อมูล

Template list

Proposal

เทมเพลตเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ระบบจะรองรับให้สถาบันการศึกษาสามารถกำหนดได้สูงสุด  4 หน้ากระดาษ โดยจะมีเทมเพลตมาตรฐานให้เพียง 1 รูปแบบ ใช้งานร่วมกันทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากต้องการแยกรูปแบบต้องใส่เงื่อนไขขึ้นมาตรวจสอบ 
*การเปิดใช้งานการสร้างเทมเพลตโครงร่างวิทยานิพนธ์ขึ้นกับสถาบันการศึกษา ว่าต้องการให้มีโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือไม่ ซึ่งสามารถแจ้งผู้ให้บริการติดตั้งระบบก่อนติดตั้ง และใช้งานระบบไอทีสิส

tp3

 

Thesis

เทมเพลตเอกสารวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง(Draft)ขึ้นไป หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์(Complete) จะใช้เทมเพลตเดียวกัน

tp44

 

ซึ่งเทมเพลตเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ระบบรองรับให้สามารถแก้ไขได้มีทั้งหมด 10 หน้า ได้แก่

 1. Cover pages first th – หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
 2. Cover pages first en – หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
 3. Cover page th – หน้าปกภาษาไทย
 4. Cover page en – หน้าปกภาษาอังกฤษ
 5. Approval page th – หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
 6. Approval page th2 – หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย 2
 7. Approval page en – หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
 8. Approval page en2 – หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ 2 
 9. Abstract page th – หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
 10. Abstract page en – หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

โดยที่หน้าสารบัญ หน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าบรรณานุกรม และหน้าประวัติผู้เขียน จะไม่สามารถแก้ไขเทมเพลตได้

วิธีดำเนินการ

tp5

 

 1. สามารถคลิกที่ Variable description เพื่อดูข้อมูลตัวแปรที่สามารถใช้งานในเทมเพลตได้
 2. เลือกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไข (โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์)
 3. เลือกหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ต้องการแก้ไข
 4. แก้ไขในส่วนของโค้ด เพื่อแก้ไขเทมเพลตในรูปแบบที่ต้องการtp6
 5. เมื่อปรับปรุง/แก้เทมเพลตเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล
 6. สามารถกำหนดว่าหน้าใดที่ต้องการ (YES) / ไม่ต้องการ (NO) ให้ระบบ Add-in Gennerate ได้

Tiny URL for this post:
 

Related Articles