เมนู Product & Prototype

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู Product & Prototype เป็นเมนูที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และต้นแบบที่อาจารย์เป็นผู้คิดค้นและพัฒนา โดยอาจารย์สามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

  1. คลิกที่ Add New

A-01

  1. กรอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์และต้นแบบลงในแบบฟอร์ม

A-02

  1. คลิกบันทึก เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล
  2. หากต้องการดูข้อมูลให้คลิกที่ View หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ Edit และหากต้องการลบให้คลิกที่ Delete

A-03

Tiny URL for this post:
 

Related Articles