วิธีการ Inactivate Add-In

Applies to:

        Add-In ทุกเวอร์ชั่น

Description:

การใช้งาน Add-In นอกจากจะมีการติดตั้ง และการ Activate Add-In ก่อนการใช้งานแล้ว
ผู้ใช้งานสามารถ Inactivate Add-In ได้เช่นกัน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

Solution:

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word และคลิกที่เครื่องมือ iThesisadin02
  2. คลิกที่ไอคอน iThesis Add-in จะปรากฏกล่อง Activate Window ขึ้น
    adin03
  3. คลิกที่ Inactivate
    adin04
  4. โปรแกรมจะปิดตัวเองลง และหากผู้ใช้งานต้องการ Activate add-in ใหม่ ให้เปิดโปรแกรม Microsoft word
    ขึ้นอีกครั้ง และทำตามขั้นตอนในบทความ วิธีการ Activate Add-In

Tiny URL for this post:
 

Related Articles