วิธีการติดตั้งโปรแกรม .NET Framework

.NET Framework เป็นโปรแกรมที่เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมที่ Microsoft ได้พัฒนาออกมา เพื่อให้สามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เมื่อติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งานทุกชนิด จะทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีระบบใดระบบหนึ่งสอดคล้องกัน กล่าวคือ สามารถปรับ Environment ของอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เหมาะสมต่อการใช้งานระบบ iThesis Add-in ที่ต้องใช้งานร่วมกันกับโปรแกรม Microsoft Word

วิธีการดำเนินการในการติดตั้งโปรแกรม .NET Framework มีดังนี้
  1. ทำการปิดหน้าต่างการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ทั้งหมด
  2. ทำการ Download โปรแกรม .NET Frameword โดย คลิกที่นี่
  3. โดยการ Download นั้นให้นิสิตนักศึกษาทำการเลือกเวอร์ชันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของตนเอง โดยจะสังเกตุเห็นคำว่า recommended อยู่หลังเวอร์ชัน โดยที่ระบบจะแสดงข้อความดังกล่าวหลังเวอร์ชันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่นิสิตนักศึกษาใช้ โดยพิจารณาจากเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ (Windows) และส่วนประกอบอื่น ๆ.net
  4. หลังจากที่ทำการ Download โปรแกรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ reset อุปกรณ์ที่ใช้งานใหม่อีกครั้ง

หากทำการติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ สามารถดูวิธีการตรวจสอบ และแก้ไขได้โดย คลิกที่นี่

Tiny URL for this post:
 

Related Articles