วิธีการดำเนินการ เมื่อเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบไอทีสิส

นิสิตนักศึกษาที่มีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบ เช่น Word online หรือในโปรแกรมอื่น ๆ นั้น โดยปกติแล้วการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบจะไม่ได้มีผลกระทบกับระบบแต่อย่างใด แต่เมื่อนิสิตนักศึกษามีการบันทึกไฟล์ .docx จาก Word online หรือโปรแกรมอื่น ๆ เหล่านั้น(ที่นิสิตนักศึกษาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์) แล้วทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นทำการ Re-Generate template หรือ Save to cloud เลย ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบไอทีสิส เพราะตัวไฟล์วิทยานิพนธ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการ Generate ของระบบเอง ทำให้นิสิตนักศึกษาไม่สามารถนำไฟล์ที่มีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบมา Re-Generate template หรือ Save to cloud ได้

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษามีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบนั้น ให้ดำเนินการดังนี้

  1. Copy เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ได้ทำการเขียน
  2. เปิด Microsoft Word หน้าต่างใหม่ขึ้น และทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
  3. ทำการ Generate template โดยกดที่ปุ่ม iThesis จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate template บนแถบ Ribbongn
  4. นำเนื้อหาที่ได้ Copy ไว้ มา Paste ใน iThesis Add-in ในส่วนของเนื้อหา
  5. ทำการ Save to cloud ตามปกติ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles