รู้จักกับ Power BI

Power BI เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในลักษณะของ Business Intelligence โดยมีจุดเด่นคือสามารถใช้งานได้ง่าย มีรุ่นที่ให้ใช้งานได้ฟรี และรองรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลได้หลากหลาย เพียงพอกับความต้องการใช้งานพื้นฐานสำหรับการทำ Data visualization

powerBI01

อย่างไรก็ดีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกับการใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเท่านั้น ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เช่น กระบวนการทำงานในองค์กร กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการแสดงสถิติตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น

 • การบริหารจัดการด้าน IT
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา
 • การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน

BIconpect02

 

BIconpect01

สำหรับ Power BI จะประกอบไปด้วยชุดโปรแกรมที่ใช้งาน Data visualization ดังนี้

 1. Power BI Desktop
  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการสร้างรายงานต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือที่สำคัญได้แก่
  1) การนำเข้าข้อมูล (Get Data)
  2) การจัดการข้อมูล (Edit Queries)
  3) การจัดการความสัมพันธ์ข้อมูล (Manage Relationships)
  4) การสร้างกราฟแสดงผล (Visualization)
  5) การเผยแพร่รายงาน (Publish)
  powerBI05
 2. Power BI Service
  เมื่อผู้ใช้งานสร้างและเผยแพร่รายงานด้วย Power BI Desktop แล้ว สามารถใช้งาน Power BI Service ซึ่งเป็นบริการ Web Application ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงรายงานผ่าน Browser จากที่ใดก็ได้ (Cloud Service) โดยจะต้องมีการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน Power BI Free หรือ Power BI Pro ก่อน (รุ่น Pro จะสามารถแบ่งปันรายงานที่จัดทำขึ้นให้ผู้ใช้งานคนอื่นซึ่งกันและกันได้)
  นอกจากนั้นบน Power BI Service ยังสามารถสร้าง Dashboard โดยเลือกกราฟจาก Report หน้าต่าง ๆ ที่สำคัญมารวบรวมไว้ด้วยกันที่ Dashboard ได้
  powerBI04
 3. Power BI Mobile
  ใน Power BI Desktop ผู้ใช้งานสามารถสร้างหน้ารายงานให้รองรับกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (View > Phone Layout) โดยเมื่อเผยแพร่ขึ้น Power BI Service แล้ว ก็จะสามารถใช้งาน Power BI Mobile (Application รองรับทั้ง iOS และ Android) ซึ่งจะมีรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือตาม Phone Layout ที่ได้ออกแบบไว้ 
  powerBI03

 

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles