การตรวจสอบสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดวส์

Applies to:

Operating System:

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Description: 

ก่อนการติดตั้ง Add-in ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานก่อน
ว่ามีโครงสร้างเป็นแบบใด

 • แบบ 32 bit (x86)
 • แบบ 64 bit (x64)

ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มดาวน์โหลด Add-in Installer
เพื่อติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานในการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยมีวิธีการดังที่อธิบายดังนี้

Solution:

 1. ไปยัง My Computer* หรือ This PC*
  *คำเรียกขึ้นอยู่แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์
  km20
 2. คลิกขวาที่ My computer หรือ This PC และเลือกที่ Properties ดังภาพ
  km21
 3. หน้าต่าง System ให้ผู้ใช้งานสังเกตุที่ System type ดังภาพด้านล่าง
  • กรณีเป็น Window 8 จะได้ผลลัพธ์ตามภาพตัวอย่าง มีข้อความแจ้งว่า “System type: 64-bit Operating System, x64-base processor”  หมายถึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 64 bit  ซึ่งหมายถึงให้ผู้ใช้งานเลือกดาวน์โหลดไฟล์จากหน้าเว็บพอร์ทัลเป็น x64
   km22
  • กรณีเป็น Windows 7 จะได้ผลลัพธ์ตามภาพตัวอย่างเป็น “System type: 32-bit Operating System” หมายถึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ 32 bit ซึ่งหมายถึงให้ผู้ใช้งานเลือกดาวน์โหลดไฟล์จากหน้าเว็บพอร์ทัลเป็น x86Win7_32bit_with_6GB_RAM
 4. เมื่อผู้ใช้งานทราบแล้วว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบใด
  ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ถูกต้องจากเมนู Microsoft Word Add-in

Tiny URL for this post:
 

Related Articles