ข้อกำหนดต่าง ๆ ของ Template

ในระบบ iThesis จะมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดบางอย่างในการปรับแต่งและใช้งาน Template เนื่องจากเป็นการใช้งานระบบในการสร้างและควบคุมรูปแบบหรือโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งบางส่วนอาจจะไม่สามารถปรับแต่งได้อิสระเหมือนกับการทำด้วยมือ (Manual) โดยจะมีข้อกำหนดต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความสูงรวมของเนื้อหาแต่ละส่วนจะต้องน้อยกว่าความสูงของหน้ากระดาษ เพื่อป้องกันเนื้อหาเกินหน้ากระดาษ
 2. สถาบันการศึกษาควรจะมีรหัสนิสิตนักศึกษาในระบบ เพื่อใช้ในการทดสอบผลลัพธ์จากการแก้ไขเทมเพลต ด้วยการ Generate Template ที่ iThesis Add-in บน Microsoft Word
 3. หน้าบทคัดย่อภาษาไทย (Abstract page th) จะถูกสร้างสำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยเท่านั้น
 4. ตัวแปรอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแปรกรรมการภายนอก ตัวแปรคีย์เวิร์ด จะถูกกำหนดตำแหน่งในการแสดงผล ไม่สามารถปรับตำแหน่งได้
 5. ตัวแปรในหน้าอนุมัติ (approval) ที่เป็น committee ถ้าไม่มีค่าจะแสดงเป็น No data found แต่ตัวแปรในกลุ่ม co_advisor จะแสดงเป็นค่าว่าง
 6. หน้าอนุมัติสามารถใช้ Tag จำพวก table, sign-table ได้ สำหรับหน้าปกจะสามารถใช้ Tag จำพวก textbox, paragraph, img
 7. การ Generate Template จะเป็นการสร้างเอกสารจากบนลงล่าง ดังนั้นการจะกำหนดให้รายชื่อในหน้าอนุมัติอยู่ในตำแหน่งที่ชิดขอบล่างกระดาษเลยทำได้ยาก ในกรณีที่มีจำนวนชื่อที่อยู่ในหน้านี้มีจำนวนไม่แน่นอน
 8. ระยะขอบกระดาษจะไม่สามารถแก้ไขได้ โดยระบบจะกำหนดไว้ที่
  – left-margin = 3.81 cm (1.5 in)
  – right-margin = 2.54 cm (1 in)
  – top-margin = 3.81 cm (1.5 in)
  – bottom-margin = 2.54 cm (1 in)

Tiny URL for this post:
 

Related Articles