การเชื่อมต่อฐานข้อมูล iThesis ด้วยโปรแกรม Power BI

Power BI เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งสำหรับใช้ในการแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ (Data visualization) สามารถใช้สร้างกราฟลักษณะต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามมิติต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานของผู้บริหารได้

โดยก่อนที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการทำ Data visualization นั้นจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลก่อน ซึ่งสำหรับการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลของระบบ iThesis มีวิธีการดังนี้

 1. สร้าง tunnel เพื่อเชื่อมต่อระบบ iThesis
 2. เปิด Power BI > เลือก Get data > เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL > คลิก Connect
  pw01
  pw02
 3. กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อ
  pw03
 4. เลือกตารางข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
  pw04

นอกจากนี้ Power BI ยังรองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ชนิดต่าง ๆ เช่น Excel, Text file, XML และ JSON เป็นต้น

Tiny URL for this post:
 

Related Articles