การเชื่อมต่อฐานข้อมูล iThesis ด้วยโปรแกรม Tableau

Tableau เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งสำหรับใช้ในการแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบต่าง ๆ (Data visualization) สามารถใช้สร้างกราฟลักษณะต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามมิติต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานของผู้บริหารได้

โดยก่อนที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการทำ Data visualization นั้นจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลก่อน ซึ่งสำหรับการเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลของระบบ iThesis มีวิธีการดังนี้

  1. สร้าง tunnel เพื่อเชื่อมต่อระบบ iThesis
  2. เปิด Tableau > เลือกระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
    tl06
  3. กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อ
    tl07
  4. เลือกฐานข้อมูล และตารางข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
    tl08

นอกจากนี้ Tableau ยังรองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ชนิดต่าง ๆ เช่น Excel, Text file, Access และ JSON เป็นต้น

Tiny URL for this post:
 

Related Articles