การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

Applies to:

iThesis

Description:

หลังการสอบวิทยานิพนธ์ (Defense) และแก้ไขเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ตามที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบแล้ว  เมื่อผู้ใช้งานต้องการส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete thesis) จะต้องกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete thesis) ได้

Solution:

 1. บันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับที่พร้อมส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่าน Add-in
 2. กรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ให้เรียบร้อยกระทั่งเมนู Submission Document สร้างใบนำส่งวิทยานิพนธ์ให้
 3. เลือกเวอร์ชันที่ต้องการส่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Save as complete version ดังภาพ
  km198
 4. รอรับอีเมลที่ส่งออกจากระบบ
  • อีเมลสำเนาแจ้งการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Save as complete version
  • อีเมลแจ้งผลการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งจะได้รับอีเมลต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทำการพิจารณาแล้ว
   • กรณีอาจารย์อนุมัติให้เป็นวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ ให้ดำเนินการต่อด้วยวิธีการดังนี้
   • กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่อนุมัติให้เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้นิสิตนักศึกษาแก้ไขตามคำแนะนำที่อาจารย์แจ้งมาในระบบ  โดยสามารถสามารถตรวจสอบได้ด้วยการล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บพอร์ทัล ที่เมนู Revision & Approval

Tiny URL for this post:
 

Related Articles