การ Uninstall Add-In

Applies to:

        Add-In ทุกเวอร์ชั่น

Description:

เนื่องจาก Add-In มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้เสถียรขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงมีการอัพเดตเวอร์ชันของ Add-In  ทำให้ผู้ใช้งานต้องติดตั้ง Add-In เวอร์ชันใหม่ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งก่อนการติดตั้งจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันออกจากเครื่องก่อน จึงจะสามารถติดตั้ง Add-In เวอร์ชันใหม่ได้ โดยวิธีการในการติดตั้งสามารถทำได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ถอนการติดตั้ง(Uninstall) Add-In เวอร์ชันเดิมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการถอนการติดตั้ง Add-In จะใช้วิธีการเดียวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป คือ
  1. ไปที่ Control Panel (ดังภาพเป็นตัวอย่างของ Windows 8)
   *กรณีที่ใช้ Windows 7 ให้คลิกที่ปุ่ม Start และเลือกที่ Control panel
   uninstall3
  2. คลิกที่ Programs and Features (ตามที่แสดงในกรอบ)uninstall2
  3. การถอนติดตั้งทำได้ 2 วิธี ดังนี้
   • วิธีที่ 1 คลิกที่โปรแกรม iThesis (1)  และคลิกที่ Uninstall (2) unin01
   • วิธีที่ 2 คลิกขวาที่โปรแกรม iThesis Add-in แล้วเลือกที่คำสั่ง Uninstall unin02
  4. รอสักครู่ เพื่อให้โปรแกรมทำการ Uninstall ให้เรียบร้อย ซึ่งหลังจากที่โปรแกรมถูกถอนออกจากเครื่องแล้ว จะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ของโปรแกรมอยู่ในหน้าต่างดังกล่าว
 2.  Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง (Install) Add-in เวอร์ชันใหม่
  ตามวิธีการในบทความ การดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-In

Tiny URL for this post:
 

Related Articles